Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên an ninh (trừ công an)-5401

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT052302 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT052302 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHỈ HUY MỤC TIÊU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/05/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT052302 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH