Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên đại diện bảo hiểm-3321

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN BỒI THƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/05/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT052321 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT052321 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323110 Tỉnh Đăk Lăk

30/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

23/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323110 Tỉnh Đăk Lăk

23/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỊNH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323040 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH