Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà tư vấn tài chính và đầu tư-2412

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC TỈNH KON TUM Lương: 40.000.000 Số lượng: 1

15/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823020 Tỉnh Kon Tum

15/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC TỈNH LÂM ĐỒNG Lương: 40.000.000 Số lượng: 1

15/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823020 Tỉnh Lâm Đồng

15/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC TỈNH GIA LAI Lương: 40.000.000 Số lượng: 1

15/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823020 Tỉnh Gia Lai

15/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC TỈNH ĐẮK NÔNG Lương: 40.000.000 Số lượng: 1

15/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823020 Tỉnh Đăk Nông

15/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC TỈNH ĐẮK LẮK Lương: 20.000.000 Số lượng: 3

15/08/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0823020 Tỉnh Đăk Lăk

15/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

31/07/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT072313 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT072303 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CV KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052306 Tỉnh Đăk Lăk

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH