Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thợ lắp điện cho tòa nhà và thợ điện có liên quan-7411

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC (THỢ PHỤ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0467 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC (THỢ CHÍNH) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0467 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2413CN0455 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

22/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0407 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0348 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0216 Huyện M'Đrăk

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐIỆN, NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

27/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0150 Huyện Ea H'Leo

27/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0003 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0066 Thị Xã Buôn Hồ

03/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH