Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà phân tích tổ chức và quản lý-2421

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ CỬA HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2417CN0312 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

02/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2401DN0194 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2417CN0073 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2402DN0006 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH