Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà phân tích tổ chức và quản lý-2421

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923041 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÁN BỘ TUYỂN SINH VÀ QUẢN LÝ HS-SV Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

12/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923017 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYÊN GIÁM SÁT KHO VẬT TƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/08/2023

Nhà ứng tuyển: HTTT082309 Huyện Cư Kuin

21/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

07/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423033 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH