Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thợ cơ khí và sửa chữa xe có động cơ-7231

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA XE MÁY Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

02/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0431 Huyện Cư Mgar

02/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0314 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SỬA CHỮA XE ĐẠP ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2410KD0159 Huyện Krông Pắc

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2413CN0103 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CHUNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0049 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ KỸ THUẬT XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410DN0016 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH