Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động đóng gói thủ công-9321

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

17/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0161 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KHO (XKPOL0501) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK09 Thị trường Ba Lan

16/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN GIA CÔNG, KIỂM TRA VÀ ĐÓNG GÓI ĐỒ NỘI THẤT (XKJPN0504) Lương: 26.000.000 Số lượng: 6

16/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK01 Thị trường Nhật Bản

16/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THU HOẠCH TRỨNG GÀ (XKJPN0412) Lương: 28.500.000 Số lượng: 3

10/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK07 Thị trường Nhật Bản

10/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2410DN0315 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0162 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI HÀNG (THUỐC NAM) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2410CN0054 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI VÀ GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410KD0051 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ ĐÓNG HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410CN0042 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH