Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động trong xây dựng công trình kỹ thuật (không phải nhà)-9312

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THI CÔNG CÁCH NHIỆT (XKJPN 0201) Lương: 29.700.000 Số lượng: 4

01/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK08 Thị trường Nhật Bản

01/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN XÂY DỰNG (NT) Lương: 7.000.000 Số lượng: 500

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0088 Tỉnh Khánh Hòa

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Lương: 12.600.000 Số lượng: 200

09/02/2023

Nhà ứng tuyển: LLM0223008-NT Tỉnh Khánh Hòa

09/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH