Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động trong xây dựng công trình kỹ thuật (không phải nhà)-9312

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: CVTT052301-2 Tỉnh Đăk Lăk

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Lương: 12.600.000 Số lượng: 200

09/02/2023

Nhà ứng tuyển: LLM0223008-NT Tỉnh Khánh Hòa

09/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2500

08/02/2023

Nhà ứng tuyển: VIN0223004-NT Tỉnh Khánh Hòa

08/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH