Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật viên vận hành công nghệ thông tin và truyền thông-3511

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT092308 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/09/2023

Nhà ứng tuyển: QDTC092301 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

28/07/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0723025 Huyện Ea Súp

28/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/07/2023

Nhà ứng tuyển: TPTT072323 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LẬP TRÌNH GAME Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323155 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH