Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ sư xây dựng-2142

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323064 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323017 Tỉnh Đăk Lăk

02/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223178 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ THỦY LỢI Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223178 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223178 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIÁM SÁT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223124 Huyện M'Đrăk

22/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223141 Tỉnh Đăk Lăk

17/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG, THỦY LỢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

15/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223131 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223073 Tỉnh Đăk Lăk

08/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH Lương: 15.000.000 Số lượng: 3

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223056 Tỉnh Đăk Lăk

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223056 Tỉnh Đăk Lăk

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223055 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223003 Tỉnh Đăk Lăk

06/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223040 Tỉnh Đăk Lăk

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223038 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223024 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

02/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223024 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG DÂN DỤNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223001 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH