Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ sư xây dựng-2142

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0497 Tỉnh Đăk Lăk

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0242 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

09/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0385 Tỉnh Đăk Lăk

09/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

22/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0405 Huyện Cư Mgar

22/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2420DN0180 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

09/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0369 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0348 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0284 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0253 Tỉnh Đăk Lăk

08/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0232 Tỉnh Đăk Lăk

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0227 Huyện Ea Kar

04/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0213 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0211 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0153 Tỉnh Đăk Lăk

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0149 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG (NT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0135 Tỉnh Đăk Nông

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0138 Tỉnh Đăk Lăk

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

29/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2416DN0059 Huyện Ea Kar

29/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2416DN0013 Huyện Ea Súp

14/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH