Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thợ hàn và thợ cắt kim loại bằng nhiệt-7212

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN HÀN XÂY DỰNG (XKJPN0604) Lương: 32.000.000 Số lượng: 6

10/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK08 Thị trường Nhật Bản

10/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN HÀN (XKJPN0510) Lương: 31.000.000 Số lượng: 6

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK04 Thị trường Nhật Bản

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN HÀN (XKJPN0507) Lương: 30.000.000 Số lượng: 15

16/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK04 Thị trường Nhật Bản

16/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐÚC - SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ (XKTW0417) Lương: 22.000.000 Số lượng: 5

16/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK10 Thị trường Đài Loan

16/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2402DN0364 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

20/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0147 Tỉnh Đăk Lăk

20/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2402DN0010 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH