Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà chuyên môn về nhân sự và nghề nghiệp-2423

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2023

Nhà ứng tuyển: SDT1023009 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÁN BỘ TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/09/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0923018 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

07/08/2023

Nhà ứng tuyển: LCTT082309 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH