Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhà chuyên môn về nhân sự và nghề nghiệp-2423

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÁN BỘ TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/04/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT042303 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323078 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/02/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0223182 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH