Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên phục vụ đồ ăn uống-5246

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2417DN0530 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CỬA HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

31/05/2024

Nhà ứng tuyển: 2417DN0018 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2416DN0190 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2417CN0073 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG (XKJPN0301) Lương: 33.000.000 Số lượng: 40

13/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2413XK08 Thị trường Nhật Bản

13/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: 2417DN0219 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2417CN0183 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2417CN0111 Huyện Cư Mgar

19/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ QUÁN CÀ PHÊ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

09/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2417KD0081 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ QUÁN CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2417CN0043 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ ĐỒ ĂN UỐNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2417DN0021 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2417CN0012 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (BÁN THỜI GIAN/THỜI VỤ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/12/2023

Nhà ứng tuyển: 2410DN0004 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH