Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nhân viên phục vụ đồ ăn uống-5246

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2023

Nhà ứng tuyển: BHTT042302 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423031 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/04/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0423036 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323145 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323138 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323136 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323118 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

22/03/2023

Nhà ứng tuyển: SDT0323098 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH