DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản-1721

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LƯU Ý NHI NGUYỄN THỊ LƯU Ý NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

09/07/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản-1721 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ CHÂN CHÍNH HOÀNG THỊ CHÂN CHÍNH Giới tính: Nữ Tuổi: 59 THPT

01/07/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản-1721 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH NGỌC KHÁNH HUỲNH NGỌC KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Cao đẳng

18/05/2024

Khu vực làm:
- Huyện Ea Súp
- Huyện Cư Mgar
- Tỉnh Quảng Nam
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản-1721 Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN GIANG NGUYỄN VĂN GIANG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trung cấp

05/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản-1721 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO TIẾN HÀ ĐÀO TIẾN HÀ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

18/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản-1721 Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ BẢO NGỌC ĐỖ BẢO NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

02/04/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản-1721 Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH