DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật sư-2611

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BẢO LINH NGUYỄN BẢO LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

04/07/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Luật sư-2611 Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRIỆU HỒNG NGÂN TRIỆU HỒNG NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

07/05/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Luật sư-2611 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỤC VĂN THƯỢNG LỤC VĂN THƯỢNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

27/02/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Luật sư-2611 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MẠNH HƯNG TRẦN MẠNH HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Đại học

15/01/2024

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Luật sư-2611 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VŨ HẢI NGUYỄN VŨ HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

27/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật sư-2611 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THẾ HUY HOÀNG THẾ HUY Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

13/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Luật sư-2611 Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H NỮM KBUÔR H NỮM KBUÔR Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

21/07/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000-7.000.000
Ngành: Luật sư-2611 Kinh nghiệm: 4 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ HẠNH HỒ THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

10/03/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Ana
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật sư-2611 Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ MINH THƯ ĐỖ MINH THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

28/08/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Luật sư-2611 Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH