DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác chưa được phân vào đâu-4409

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LAN CHI NGUYỄN THỊ LAN CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

31/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác chưa được phân vào đâu-4409 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H NƯM KBUÔR H NƯM KBUÔR Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

15/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác chưa được phân vào đâu-4409 Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ NGUYÊN VI HUỲNH THỊ NGUYÊN VI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

22/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác chưa được phân vào đâu-4409 Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH