DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên môi giới thương mại-3324

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ AN BÌNH ĐÀO THỊ AN BÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

05/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nhân viên môi giới thương mại-3324 Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ KIM LIÊN BÙI THỊ KIM LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

15/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nhân viên môi giới thương mại-3324 Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC BẢO TRẦN THỊ NGỌC BẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

08/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nhân viên môi giới thương mại-3324 Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH