DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ LOAN TRẦN THỊ LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ YẾN LINH BÙI THỊ YẾN LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ GIANG NGÔ THỊ GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN TUẤN PHAN VĂN TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯ VĂN THUẬN DƯ VĂN THUẬN Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

09/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HỒNG VŨ THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

09/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BỐN NGUYỄN BỐN Giới tính: Nam Tuổi: 56 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ TÂM PHẠM THỊ TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 0
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ TƯƠI HOÀNG THỊ TƯƠI Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

09/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUANG TUẤN NGUYỄN QUANG TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 7000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ YẾN NHI NGUYỄN THỊ YẾN NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

08/01/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ NGỌC UYÊN LÊ THỊ NGỌC UYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THU HIỀN PHẠM THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

03/01/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƠ NGUYỄN THỊ THƠ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

25/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC THÚY NGUYỄN NGỌC THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

17/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Buôn Đôn
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ HIỀN ĐẶNG THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Tốt nghiệp Đại học

17/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY NGỌC NHÀN NGUYỄN HUY NGỌC NHÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

07/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU YẾN TRẦN THỊ THU YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

04/12/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ THỦY TRÚC NGÔ THỊ THỦY TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH HỮU MẠNH HUỲNH HỮU MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

29/11/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN THẠNH LÊ VĂN THẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 49 Tốt nghiệp Đại học

28/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

27/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Buôn Đôn
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000-7000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯỢNG LÊ HOÀNG DIỆP THƯỢNG LÊ HOÀNG DIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

23/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4-6 triệu
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ YẾN LINH BÙI THỊ YẾN LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

23/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU THỊ THÙY CHU THỊ THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

22/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ THANH THẢO ĐẶNG THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

22/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU NHUNG NGUYỄN THỊ THU NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

21/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000-5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN DUY THẢO TRẦN DUY THẢO Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

20/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 5000.000Đ - 7.000.000 đ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯỢNG LÊ HOÀNG DIỆP THƯỢNG LÊ HOÀNG DIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

17/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4-6 triệu
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU THỊ YẾN NHI LƯU THỊ YẾN NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

16/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH