DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUÝ NGUYỄN THỊ QUÝ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

09/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC TRƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

09/11/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HUY NGỌC NHÀN NGUYỄN HUY NGỌC NHÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

03/11/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THẢO TRƯƠNG THỊ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

30/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU HƯƠNG TRẦN THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ DIỄM HƯƠNG PHAN THỊ DIỄM HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

29/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ MINH PHƯỢNG NGÔ THỊ MINH PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/10/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4,500,000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HÀ NHI VÕ THỊ HÀ NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3tr5- 4tr
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ MỸ LY ĐẶNG THỊ MỸ LY Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

17/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU HƯƠNG LÊ THỊ THU HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGỌC KHÁNH PHẠM NGỌC KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

16/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRỌNG ĐẠT NGUYỄN TRỌNG ĐẠT Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

15/10/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3000000 - 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ THU THƯƠNG NGÔ THỊ THU THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ TRANG ĐỖ THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

10/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ HƯỜNG HỒ THỊ HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

10/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ KIM THỦY LÊ THỊ KIM THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

08/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ AN VŨ THỊ AN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ KIM HUỆ PHAN THỊ KIM HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Bông
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.0000 -7.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ HOÀI THANH ĐỖ THỊ HOÀI THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

05/10/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ HIÊN ĐINH THỊ HIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ ĐÀO BÙI THỊ ĐÀO Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng nghề

28/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ CẨM HÀ LÊ THỊ CẨM HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

26/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 8 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ PHƯƠNG HẢI TRẦN THỊ PHƯƠNG HẢI Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỄN THỊ BÍCH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

25/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HIỀN NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

19/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ HOA ĐOÀN THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ HOÀNG DƯƠNG THỊ HOÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000-5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ LIỄU PHẠM THỊ LIỄU Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm

DANH MỤC NGÀNH