DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU TRANG NGUYỄN THỊ THU TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ QUỲNH NGUYỄN THỊ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

18/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU THỦY NGUYỄN THỊ THU THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

18/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HƯƠNG PHẠM THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ THẢO HÀ THỊ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Cư Mgar
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO THỊ PHƯƠNG THẢO CAO THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HỒNG VŨ THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

13/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LƯU THỊ VUI LƯU THỊ VUI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

13/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ TRỊ HOÀNG THỊ TRỊ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM DIỆU HƯƠNG PHẠM DIỆU HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU HẰNG TRẦN THỊ THU HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

07/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI THỊ THU THẢO THÁI THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

05/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH HỒ GIA UYÊN ĐINH HỒ GIA UYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU LÀNH NGUYỄN THỊ THU LÀNH Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

04/10/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ MỸ QUỲNH HỒ THỊ MỸ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ YẾN NGUYỄN THỊ YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

27/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ KIM NGÂN VŨ THỊ KIM NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

22/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ NGỌC ÁNH ĐINH THỊ NGỌC ÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM YẾN TRẦN THỊ KIM YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY TRANG NGUYỄN THỊ THÚY TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

13/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ BÍCH TRÂM BÙI THỊ BÍCH TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

09/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ DIỆU THƯƠNG NGÔ THỊ DIỆU THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

08/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH THÚY LÊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

06/09/2021

Khu vực làm:
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOÀI ÂN NGUYỄN THỊ HOÀI ÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MỸ LINH TRẦN THỊ MỸ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

19/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN SƠN NGUYỄN VĂN SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THANH UYÊN BÙI THỊ THANH UYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HƯƠNG LÊ THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

22/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 9 năm

DANH MỤC NGÀNH