DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ DUYÊN LÊ THỊ MỸ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN LÂM NGUYỄN VĂN LÂM Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ĐĂNG HƯNG LÊ ĐĂNG HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ NHƯ CHÂM ĐỖ THỊ NHƯ CHÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

18/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ XUÂN THÚY PHẠM THỊ XUÂN THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 1820 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ LƯƠNG VŨ THỊ LƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

14/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THANH HÀ TRƯƠNG THỊ THANH HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

12/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

05/06/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ MINH THỊ LÊ NGUYÊN NGÔ MINH THỊ LÊ NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

31/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƠM NGUYỄN THỊ THƠM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THU HIỀN LÊ THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 4500000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

29/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VŨ VÂN HỒNG PHAN VŨ VÂN HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM HOA NGUYỄN THỊ KIM HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

23/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ PHƯỢNG BÙI THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

22/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÂU THỊ NGỌC HIẾU CHÂU THỊ NGỌC HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

22/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TRANG TRẦN THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Buk
- Thị Xã Buôn Hồ
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THÙY TRẦN THỊ THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

18/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NGỌC THÚY TRẦN THỊ NGỌC THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THANH HÒA VŨ THANH HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

16/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỊNH THỊ THU TRỊNH THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

11/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ SƠN DƯƠNG BÙI THỊ SƠN DƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4500000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THU THẢO VÕ THỊ THU THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ NGA BÙI THỊ NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

10/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TÌNH NGUYỄN THỊ TÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGUYỄN THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ DUYÊN PHAN THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐẮC QUỲNH ANH NGUYỄN ĐẮC QUỲNH ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

03/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

03/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THANH THÚY BÙI THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

02/05/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH