DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ DUYÊN HỒ THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/02/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Lăk
- Huyện Cư Kuin
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUỐC HOÀN LÊ QUỐC HOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

24/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 6 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HUYỀN TRANG TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Không yêu cầu

22/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THƠM NGUYỄN THỊ THƠM Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/01/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN THỊ MỸ VĂN THỊ MỸ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

03/01/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.500.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THÙY TRINH LÊ THỊ THÙY TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

28/12/2017

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THƯƠNG THƯƠNG NGUYỄN THƯƠNG THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

22/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ TUYẾT LÊ ĐỖ THỊ TUYẾT LÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Trung cấp

22/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000-5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MAI LY NGUYỄN THỊ MAI LY Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

21/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU TRẦN THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

12/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ TUYẾT VÂN PHAN THỊ TUYẾT VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

11/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VƯƠNG ĐÔNG HƯNG VƯƠNG ĐÔNG HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

06/12/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

06/12/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ VĂN TÂM LÊ VĂN TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

30/11/2017

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TRANG TRẦN THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

24/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN HẠNH MỸ TRẦN HẠNH MỸ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ PHI YẾN TRẦN THỊ PHI YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

20/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ TRANG LÊ THỊ MỸ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

20/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ HẢI YẾN DƯƠNG THỊ HẢI YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

17/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ TUYẾT VŨ THỊ TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

17/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ ÚT HIỀN LÊ THỊ ÚT HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM MINH TRÍ PHẠM MINH TRÍ Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

10/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ THUẬN HÀ THỊ THUẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

09/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TÂM NGUYỄN THỊ THANH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 3.000.000 VNĐ trở lên
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ TUYẾT NHUNG VŨ THỊ TUYẾT NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ THANH THÙY NGÔ THỊ THANH THÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

08/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 4.000.000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HỒNG ANH TRẦN THỊ HỒNG ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

07/11/2017

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3500000-4000000 VNĐ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH