DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HIỀN NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

19/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ HOA ĐOÀN THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THỊ HOÀNG DƯƠNG THỊ HOÀNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000-5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÁCH THỊ THÙY LINH QUÁCH THỊ THÙY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.500.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ LIỄU PHẠM THỊ LIỄU Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000-5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ LAN NHI PHAN THỊ LAN NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU NHUNG NGUYỄN THỊ THU NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

05/09/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000 - 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỒNG THỊ THANH THẢO ĐỒNG THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

30/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 3.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH THỊ KIM TUYẾT ĐINH THỊ KIM TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

30/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LAN ANH NGUYỄN THỊ LAN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Từ 4.000.000đ
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC THẠNH TRẦN NGỌC THẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

21/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: THỎA THUẬN
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ SEN TRẦN THỊ SEN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

09/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ HƯƠNG GIANG PHAN THỊ HƯƠNG GIANG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/08/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
- Huyện Krông Pắc
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

30/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ BẢO NGỌC ĐỖ THỊ BẢO NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

25/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DƯƠNG NGUYỄN THỊ DƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận3.500-4000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN SỸ TIẾN NGUYỄN SỸ TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 48 Tốt nghiệp Đại học

25/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HẰNG TRẦN THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

23/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3,500,000-5.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TÂM NGUYỄN THỊ TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

19/07/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN HUY KHÔI PHAN HUY KHÔI Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỒNG THƯƠNG NGUYỄN HỒNG THƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Trung cấp

16/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3.000.000 trở lên
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÂN THỊ HIỀN THÂN THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HUỆ NGUYỄN THỊ HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THẮM NGUYỄN THỊ THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DIỄM MY NGUYỄN THỊ DIỄM MY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

13/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THU TRANG TRẦN THỊ THU TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

12/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG NGHĨA THẢO HOÀNG NGHĨA THẢO Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LINH NGUYỄN THỊ LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

11/07/2018

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH