DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ HOÀN NGÔ THỊ HOÀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

19/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THẮM LÊ THỊ THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HẠNH PHẠM THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN THỊ NHÀI ĐOÀN THỊ NHÀI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI LÊ HUY TRÌNH THÁI LÊ HUY TRÌNH Giới tính: Nam Tuổi: 2018 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIỀU LOAN TRẦN THỊ KIỀU LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

16/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯỜNG NGUYỄN THỊ HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ XONG HUYỀN TRẦN THỊ XONG HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

15/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4500000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

15/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ BẢO NGỌC ĐỖ THỊ BẢO NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

12/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ HẢI ĐỖ THỊ HẢI Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

08/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

02/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ MỸ HOÀI LINH PHAN THỊ MỸ HOÀI LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

01/04/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3500000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ HẰNG NGA VÕ THỊ HẰNG NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

27/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHƯ Ý NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ LỆ THANH TRẦN THỊ LỆ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HỒNG VŨ THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

22/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH THẢO TRẦN THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

22/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỴ LÊ THỊ MỴ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ DIỆU HƯỜNG LÊ THỊ DIỆU HƯỜNG Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ NGỌC DIỄM PHẠM THỊ NGỌC DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

13/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ LIỄU ĐẶNG THỊ LIỄU Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÀNH NGUYỄN THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

11/03/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DUYÊN NGUYỄN THỊ DUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

08/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH CHI NGUYỄN THỊ BÍCH CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

07/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NHƯ QUỲNH OANH NGUYỄN NHƯ QUỲNH OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

07/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3.000.000 trở lên
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ CẨM VƯƠNG HÀ CẨM VƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NINH THỊ QUYÊN NINH THỊ QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

05/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ BẢO HÂN BÙI THỊ BẢO HÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

05/03/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 3000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH