DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LỤA LÊ THỊ LỤA Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

30/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MAI TRẦN THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ THỊ ÁI VI HỒ THỊ ÁI VI Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

29/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ KIỀU CHI PHAN THỊ KIỀU CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

27/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG LINH CHI PHÙNG LINH CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NÔNG THỊ HÒA NÔNG THỊ HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

26/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 9 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ LAN HƯƠNG NGÔ THỊ LAN HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

16/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU BA NGUYỄN THỊ THU BA Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HIỀN LÊ THỊ HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ THẮM HOÀNG THỊ THẮM Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHUNG NGUYỄN THỊ NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

08/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MINH PHƯƠNG LÊ THỊ MINH PHƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

05/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TĂNG HỒNG PHƯỢNG TĂNG HỒNG PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ MAI TRẦN THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO HUYỀN TRÂM CAO HUYỀN TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ HƯƠNG NGÔ THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH MAI NGUYỄN THỊ THANH MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG NGUYỄN THÚY VY HOÀNG NGUYỄN THÚY VY Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG NGỌC TÚ SƯƠNG HOÀNG NGỌC TÚ SƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

22/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CHÍ CÔNG NGUYỄN CHÍ CÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H NHUA HWING H NHUA HWING Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THỦY NGUYỄN THỊ THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

21/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ DUNG LÊ THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

17/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỐNG THỊ HƯƠNG TỐNG THỊ HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

16/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỤC THỊ VÂN LỤC THỊ VÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MỴ NƯƠNG TRẦN MỴ NƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ KHÁNH LY LÊ THỊ KHÁNH LY Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HẢI PHẠM THỊ HẢI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

07/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Buôn Ma Thuột
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ TUYẾT NGÂN PHẠM THỊ TUYẾT NGÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Trung cấp

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH