DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ả Rập Thống Nhất (U.A.E)

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) NGUYỄN HỒNG NHẬT NGUYỄN HỒNG NHẬT Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1983
Nước đến làm việc: Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) NGUYỄN DUY QUYỀN NGUYỄN DUY QUYỀN Giới tính: Nam Ngày sinh: 20/10/1994
Nước đến làm việc: Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) LÊ VĂN THÁI LÊ VĂN THÁI Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1993
Nước đến làm việc: Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) TRẦN QUANG TRUNG TRẦN QUANG TRUNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 26/08/1986
Nước đến làm việc: Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) NGUYỄN DUY KHÁNH NGUYỄN DUY KHÁNH Giới tính: Nữ Ngày sinh: 13/01/1985
Nước đến làm việc: Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 31/10/1989
Nước đến làm việc: Ả Rập Thống Nhất (U.A.E) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt