DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Kuwait (Cô-oét)

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Kuwait (Cô-oét) LÊ NGỌC TÂN LÊ NGỌC TÂN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 16/08/1976
Nước đến làm việc: Kuwait (Cô-oét) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Kuwait (Cô-oét) TỪ VĂN THU TỪ VĂN THU Giới tính: Nữ Ngày sinh: 23/07/1977
Nước đến làm việc: Kuwait (Cô-oét) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Kuwait (Cô-oét) TRƯƠNG QUANG LỢI TRƯƠNG QUANG LỢI Giới tính: Nữ Ngày sinh: 02/10/1976
Nước đến làm việc: Kuwait (Cô-oét) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Kuwait (Cô-oét) TRẦN VĂN LUÂN TRẦN VĂN LUÂN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 02/06/1978
Nước đến làm việc: Kuwait (Cô-oét) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Kuwait (Cô-oét) NGUYỄN ĐOÀN VĂN KỲ NGUYỄN ĐOÀN VĂN KỲ Giới tính: Nữ Ngày sinh: 20/07/1984
Nước đến làm việc: Kuwait (Cô-oét) HS dự tuyển: Hồ sơ đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với trung tâm (79 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt