DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÀN GIAO DỊCH

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

Phiên giao dịch việc làm lần 04 (trực tuyến) năm 2021

STT Tên doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Vị trí ứng tuyến
1 Công ty TNHH SXTMDV Sao Kim Việt Cơ điện lạnh Nhân viên bán hàng (SL: 03 Nữ); Công nhân kỹ thuật điện (SL: 10 Nam)
2 Công ty CP Jordan Phân bón Nhân viên Kế toán (SL: 02 Nữ); Nhân viên kinh doanh (SL: 20)
3 Công ty TNHH Đại Long Phát Sản xuất, kinh doanh cửa Window Kỹ thuật xây dựng (SL: 03 Nam)
4 Công ty TNHH nhân lực Cường Thịnh Cung ứng lao động Nhân viên văn phòng (SL: 03 Nữ)

DANH SÁCH SÀN VIỆC LÀM