DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÀN GIAO DỊCH

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

Phiên giao dịch việc làm lần 05 (trực tuyến) năm 2021

STT Tên doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Vị trí ứng tuyến
1 Công ty CP Dịch vụ Y tế chất lượng cao Sài Gòn Y tế Nhân viên Điều dưỡng (SL: 05); KTV Xét nghiệm (SL: 01); Nhân viên thu ngân (SL: 01)
2 Công ty TNHH Phân bón Minh Thắng Phân bón Công nhân sản xuất (SL: 05); Lái xe (SL: 01); Kỹ thuật sản xuất (SL: 01); Nhân viên kinh doanh (SL: 02)
3 DNTN sản xuất và TM An Thịnh Thiết bị vệ sinh Kế toán (SL: 02); Kỹ thuật điện (SL: 02); Nhân viên bán hàng (SL: 02); Nhân viên kinh doanh (SL: 02)

DANH SÁCH SÀN VIỆC LÀM