GẦN 200 LAO ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT ĐƯỢC TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI CÁC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

  • 19/09/2023
  • 744

Trong 03 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức 03 Phiên giao dịch việc làm tại Uỷ ban nhân dân xã Hòa Khánh, Ea Kao và xã Hòa Thắng.

Trong 03 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức 03 Phiên giao dịch việc làm tại Uỷ ban nhân dân xã Hòa Khánh, Ea Kao và xã Hòa Thắng.

Tham gia các Phiên giao dịch việc làm có đại diện lãnh đạo phòng Lao động – TB&XH, UBND các xã, Trung tâm Dịch vụ việc làm và 12 lượt đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng, với nhu cầu tuyển là 1.380 người.

Description: C:\Users\GTVL-Thach\Desktop\83958498e213374d6e02.jpg

Phiên giao dịch việc làm tại xã Hòa Khánh

Có gần 200 lao động trên địa bàn các xã tham gia; trong đó 152 lao động được tư vấn việc làm, nghề nghiệp. Kết quả đã có hàng chục lao động được doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ và hẹn phỏng vấn tại đơn vị. Số lao động còn lại Trung tâm sẽ tiếp tục tư vấn và giới thiệu việc làm khác phù hợp trình độ, năng lực, nguyện vọng của bản thân.

Description: C:\Users\GTVL-Thach\Desktop\9f646dbc0d37d8698126.jpg

Phiên giao dịch việc làm tại xã Ea Kao

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục tổ chức các Phiên giao dịch việc làm để nâng cao hiệu quả của công tác chắp nối cung – cầu lao động.

                                                TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM