TỔ CHỨC 02 PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN KRÔNG ANA, CƯ M’GAR

  • 10/06/2024
  • 206

Trong 02 ngày 05 và 06/6/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức 02 Phiên giao dịch việc làm lưu động tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana và xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar.

Tham gia các Phiên giao dịch có Trung tâm Dịch vụ việc làm, Phòng Lao động – TB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX và 11 lượt đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh.

 

Description: C:\Users\GTVL-Thach\Desktop\f398d142-e4f6-4dde-a0f4-9ff82a03a584.jpg

Phiên giao dịch việc làm tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana

Tại các Phiên giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã phổ biến thông tin tuyển dụng trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước; Ngân hàng chính sách xã hội phổ biến thông tin về hỗ trợ vay vốn đi xuất khẩu lao động; các đơn vị, doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng, tuyển sinh của đơn vị mình.

Description: C:\Users\GTVL-Thach\Desktop\59945735-8534-45b8-a0d0-c8ff9ed2d3d4.jpg

Tư vấn việc làm cho lao động tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana

Kết quả 02 Phiên đã thu hút được gần 300 người lao động đến tìm hiểu thông tin và tìm kiếm việc làm, có hơn 30 lao động được phỏng vấn tại Phiên và hẹn phỏng vấn sau Phiên. Số lao động còn lại có nhu cầu tìm việc làm sẽ được Trung tâm tiếp tục tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp trong thời gian tiếp theo.

 

Description: C:\Users\GTVL-Thach\Desktop\73a43e56acf80ca655e910.jpg

Trung tâm tư vấn việc làm cho lao động tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar

Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tiếp tục tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, Ngày hội việc làm để phổ biến, cung cấp thông tin thị trường lao động và nâng cao hiệu quả của công tác chắp nối cung – cầu lao động.

                                                TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM