Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 05 NĂM 2022 06/06/2022

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 05 năm 2022 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 04 NĂM 2022 04/05/2022

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong tháng 04 năm 2022 như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2022 19/04/2022

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý I năm 2022

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TRONG 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 19/04/2022

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm tại Trung tâm trong 03 tháng đầu năm 2022 như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2021 21/01/2022

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý IV năm 2021

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CUNG - CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2021 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NĂM 2022 21/01/2022

Năm 2021, kinh tế nói chung và thị trường lao động nói riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đã thu được những kết quả tích cực. Sau đây, Trung tâm tổng hợp kết quả, phân tích, đánh giá công tác cung – cầu lao động trong năm 2021 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2021 13/12/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2021 19/11/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ III NĂM 2021 10/11/2021

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý III năm 2021

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 21/10/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 09 tháng đầu năm 2021 như sau: