Hoạt động phòng thông tin thị trường lao động

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 08 NĂM 2021 17/09/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 08 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2021 20/08/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 07 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ II NĂM 2021 20/07/2021

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý II năm 2021

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 20/07/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2021 14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 05 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2021 16/04/2021

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý I năm 2021

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2021 16/04/2021

Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá cung – cầu lao động quý I/2021 như sau:

ĐÁNH GIÁ CUNG – CẦU LAO ĐỘNG THÁNG 02 NĂM 2021 10/03/2021

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổng hợp, đánh giá về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm kiếm việc làm trong tháng 02 năm 2021 tại Trung tâm như sau:

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2020 26/01/2021

Trung tâm Dịch việc làm Đắk Lắk thông báo bản tin thị trường lao động quý IV năm 2020

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CUNG - CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2020 VÀ NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG NĂM 2021 26/01/2021

Năm 2020, nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng chịu nhiều tác động bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, Trung tâm dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp và đã thu được những kết quả tích cực. Sau đây, Trung tâm tổng hợp kết quả, phân tích, đánh giá công tác cung – cầu lao động trong năm 2020 như sau: