Tư vấn, định hướng và giới thiệu việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an

  • 10/11/2023
  • 420

Ngày 09/11/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Buổi tư vấn, định hướng và giới thiệu việc làm cho đoàn viên là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trước khi xuất ngũ trong Công an tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Ngày 09/11/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Buổi tư vấn, định hướng và giới thiệu việc làm cho đoàn viên là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trước khi xuất ngũ trong Công an tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

 Buổi tư vấn có 256 chiến sỹ sắp hoàn thành nghĩa vụ của Công an tỉnh đã được Trung tâm Dịch vụ việc làm phổ biến các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp; thông tin tuyển dụng việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với Công an hoàn thành nghĩa vụ.

Các chiến sĩ tham gia tư vấn tại Trung tâm chỉ huy Phòng PC07

Đây là dịp để Trung tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các chiến sĩ, qua đó tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho lực lượng lao động này; tạo điều kiện cho họ có nhiều cơ hội hơn nữa trong việc chọn được nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu, năng lực, sở trường của bản thân sau khi hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân trở về địa phương.

                                                TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM