Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122125-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122011-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DIGITAL MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022061-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

28/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

17/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022071-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022031-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

07/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG MARKETING Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022023-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022022-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG MARKETING (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022019-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

28/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922122 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

16/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922063-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

16/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PG (QUẢNG BÁ SẢN PHẨM) THUỐC LÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822086 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822069-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822062 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

05/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822041 Tỉnh Đăk Lăk

05/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PG (QUẢNG BÁ SẢN PHẨM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822012 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822009 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722133 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUAY PHIM, CHỤP ẢNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722071 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN MARKETING Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722071 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH