Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PG (QUẢNG BÁ SẢN PHẨM) THUỐC LÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822086 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822082 Huyện Ea Kar

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822069 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822062 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

05/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822041 Tỉnh Đăk Lăk

05/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PG (QUẢNG BÁ SẢN PHẨM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822012 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822009 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822007 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MEDIA MARKETING (PHỤ TRÁCH HÌNH ẢNH/VIDEO) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822007 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722133 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DIGITAL MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722095 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722073 Tỉnh Đăk Nông

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722073 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722073 Tỉnh Đăk Lăk

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUAY PHIM, CHỤP ẢNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722071 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN MARKETING Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722071 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING CA CAO/SÔ CÔ LA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722064 Tỉnh Đăk Lăk

11/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN SALE MARKETING (TIẾP THỊ BÁN HÀNG) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622172 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DIGITAL MARKETING (TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

29/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622164 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622117 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622076 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622021 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TẠI CỬA HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622008 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ACTIVATION (KÍCH HOẠT THƯƠNG HIỆU) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622008 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

01/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622002 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TIẾP THỊ SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522122 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522122 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG BƯU CỤC Lương: 18.000.000 Số lượng: 1

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522089 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522088 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522067 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH