Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621116 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621111 Tỉnh Đăk Lăk

16/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062194 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062142 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PG ACTIVATION Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0521175 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

27/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT052194 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0521113 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT052156 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH, MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421217 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421180 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PG THUỐC LÁ Lương: 7.300.000 Số lượng: 4

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421119 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421102 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042171 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE (OTA) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042163 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321231 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321233 Tỉnh Đăk Lăk

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321125 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032113 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022175 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0520106 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

25/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0320103 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH