Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

03/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT121923 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

28/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1119136 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111982 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111937 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

23/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019123 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

11/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101967 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919140 Huyện M'Đrăk

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091966 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN PR - MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091965 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

28/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0819143 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719188 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

25/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719169 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

19/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619119 Tỉnh Đăk Lăk

19/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061923 Huyện M'Đrăk

05/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051998 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/05/2019

Nhà ứng tuyển: DNT051901 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

07/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051955 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

06/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051941 Tỉnh Đăk Lăk

06/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319183 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

15/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319132 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319122 Tỉnh Đăk Nông

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

07/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT031948 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NHÓM PG MARKETING Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

14/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091879 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH