Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

09/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072016 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

06/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072040 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620164 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620159 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0520140 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0520106 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052095 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT042030 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

25/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0320103 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/03/2020

Đến khi tuyển xong