Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: TN112004 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

10/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112054 Tỉnh Đăk Lăk

10/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112022 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112021 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020115 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102095 Tỉnh Đăk Lăk

15/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102095 Tỉnh Đăk Lăk

15/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102059 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH PHỤ KIỆN - CỬA NHÔM KÍNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102023 Tỉnh Đăk Lăk

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102020 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0820103 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082078 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620159 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0520106 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

25/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0320103 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/03/2020

Đến khi tuyển xong