Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021837 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 29

12/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021815 Tỉnh Đăk Lăk

12/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

09/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021814 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

02/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021806 Tỉnh Đăk Lăk

02/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 01

02/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021806 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

02/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021804 Tỉnh Đăk Lăk

02/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

02/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021801 Tỉnh Đăk Lăk

02/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

12/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011856 Tỉnh Đăk Lăk

12/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 02

11/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011855 Tỉnh Đăk Nông

11/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

11/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011850 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

10/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011849 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217118 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121709 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

07/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111726 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

18/10/2017

Nhà ứng tuyển: NX101709 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

18/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101783 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101728 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101728 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

05/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101717 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

12/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051775 Tỉnh Đăk Lăk

12/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 2.000.000 Số lượng: 02

10/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051762 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TIẾP THỊ Lương: 4.000.000 Số lượng: 15

04/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051721 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417177 Tỉnh Đăk Lăk

28/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

28/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417176 Tỉnh Đăk Lăk

28/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

27/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417162 Tỉnh Đăk Lăk

27/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417118 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317209 Tỉnh Đăk Lăk

27/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

20/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317161 Tỉnh Đăk Lăk

20/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317149 Tỉnh Đăk Lăk

17/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 05

06/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031737 Tỉnh Đăk Lăk

06/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH