Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 16.000.000 Số lượng: 2

25/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218128 Tỉnh Trà Vinh

25/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121826 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING VÀ BÁN HÀNG ONLINE Lương: 6.300.000 Số lượng: 01

12/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111870 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

22/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018128 Tỉnh Đăk Lăk

22/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101890 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO DỊCH VÀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

08/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101844 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101839 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

21/09/2018

Nhà ứng tuyển: TT091805 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

14/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091879 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NHÓM PG MARKETING Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

14/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091879 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢNG CÁO KHUYẾN MÃI Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

05/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091808 Tỉnh Đăk Lăk

05/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KIDZONE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071891 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618109 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061860 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

14/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051884 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

23/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418150 Huyện Ea Kar

23/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 04

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418100 Tỉnh Đăk Lăk

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041891 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

13/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041882 Tỉnh Đăk Lăk

13/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN MARKETING Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

26/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318220 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318191 Tỉnh Đăk Lăk

22/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MARKETING KÊNH PHÂN PHỐI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318160 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÓM Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318142 Tỉnh Đăk Lăk

15/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PG Lương: 1.800.000 Số lượng: 06

13/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318107 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ TRÁCH MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

05/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031826 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021837 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 29

12/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021815 Tỉnh Đăk Lăk

12/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

09/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021814 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

02/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021806 Tỉnh Đăk Lăk

02/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 01

02/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021806 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH