Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO Lương: 7.000.000 Số lượng: 01

05/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121815 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN ANH VĂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111898 Huyện Cư Kuin

15/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018133 Huyện Krông Pắc

23/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

16/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101898 Tỉnh Đăk Nông

16/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918171 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 03

26/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918164 Tỉnh Gia Lai

26/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

26/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918162 Tỉnh Đăk Nông

26/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

19/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918104 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

04/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091801 Huyện Ea Kar

04/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818170 Huyện Cư Kuin

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 4

29/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818160 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081806 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718113 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618124 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318259 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: DC031809 Tỉnh Bình Dương

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHIÊN DỊCH Lương: 12.000.000 Số lượng: 01

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011844 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 3

28/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917118 Tỉnh Đăk Nông

28/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

28/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081797 Tỉnh Đăk Nông

28/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041788 Tỉnh Đăk Lăk

18/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN LUYỆN THI CHỨNG CHỈ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317198 Tỉnh Đăk Lăk

23/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317198 Tỉnh Đăk Lăk

23/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH