Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041996 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 8

20/03/2019

Nhà ứng tuyển: KOM031905 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 4

15/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319125 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

07/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT031947 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021934 Huyện Cư Mgar

12/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 6

11/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021917 Huyện Krông Pắc

11/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO Lương: 7.000.000 Số lượng: 01

05/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121815 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN ANH VĂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111898 Huyện Cư Kuin

15/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018133 Huyện Krông Pắc

23/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

16/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101898 Tỉnh Đăk Nông

16/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918171 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 03

26/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918164 Tỉnh Gia Lai

26/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

26/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918162 Tỉnh Đăk Nông

26/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

19/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918104 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

04/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091801 Huyện Ea Kar

04/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818170 Huyện Cư Kuin

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 4

29/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818160 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081806 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718113 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618124 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318259 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/03/2018

Nhà ứng tuyển: DC031809 Tỉnh Bình Dương

29/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHIÊN DỊCH Lương: 12.000.000 Số lượng: 01

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011844 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH