Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032106 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022168 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022168 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY SONG NGỮ CHO MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022116 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012173 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

15/01/2021

Nhà ứng tuyển: TN012101 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122073 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122011 Thị Xã Buôn Hồ

30/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/11/2020

Nhà ứng tuyển: HP112003 Thị Xã Buôn Hồ

18/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH GIAO TIẾP Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112075 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CƠ HỮU HOẶC TRỢ GIẢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112068 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112050 Tỉnh Gia Lai

10/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KIÊM KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112022 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NHÓM Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112003 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112003 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112037 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112021 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112020 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020163 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102070 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092018 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092034 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620125 Huyện Krông Buk

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052051 Huyện Krông Ana

08/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH