Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/11/2020

Nhà ứng tuyển: HP112003 Thị Xã Buôn Hồ

18/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH GIAO TIẾP Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112075 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CƠ HỮU HOẶC TRỢ GIẢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112068 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112050 Tỉnh Gia Lai

10/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KIÊM KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112022 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NHÓM Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112003 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112003 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112037 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112021 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112020 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020163 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102070 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920149 Thị Xã Buôn Hồ

24/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092018 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092034 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082039 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082039 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620125 Huyện Krông Buk

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052051 Huyện Krông Ana

08/05/2020

Đến khi tuyển xong