Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092018 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092034 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082039 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082039 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

02/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072022 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620152 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620125 Huyện Krông Buk

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CƠ HỮU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0520195 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0520166 Thị Xã Buôn Hồ

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0520140 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052095 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052051 Huyện Krông Ana

08/05/2020

Đến khi tuyển xong