Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG NGOẠI NGỮ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2020

Nhà ứng tuyển: ĐN012003 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

25/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1219146 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT121903 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019140 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019132 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

23/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019124 Huyện Krông Pắc

23/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101939 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101935 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH PART TIME Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101935 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH FULL TIME Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101935 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101904 Huyện Cư Mgar

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHIÊN DỊCH VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919136 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919129 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919129 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIA SƯ DẠY KÈM ANH VĂN VÀ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0819141 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081930 Huyện Ea Kar

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081907 Tỉnh Đăk Nông

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081907 Tỉnh Đăk Nông

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ TIẾNG ANH Lương: 9.000.000 Số lượng: 3

30/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719199 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719177 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619177 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619129 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

27/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519175 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

23/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519153 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519153 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

23/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519153 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH