Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622172 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622172 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422127 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRUNG HỌC Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422115 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422115 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422127 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422099 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH