Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122035-TT Huyện Cư Mgar

10/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022077-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

03/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022001-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922104 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

21/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922083 Huyện Ea Kar

21/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822152 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822129 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822098 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822032 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH