Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

21/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082052 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN HÓA DU LỊCH/QUẢN TRỊ DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072084 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BUỒNG PHÒNG Lương: 4.200.000 Số lượng: 2

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072030 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 4.200.000 Số lượng: 2

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072030 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM PHÒNG Lương: 3.800.000 Số lượng: 1

29/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620172 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620172 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/06/2020

Đến khi tuyển xong