Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622117 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622077 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622033 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522195 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN GIA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522200 Thị Xã Buôn Hồ

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522163 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522129 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522081 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522056 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522056 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522055 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TIẾP TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422168 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYÊN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422163 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422163 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422153 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 30.000.000 Số lượng: 20

12/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422087 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322086-NT Tỉnh Đăk Nông

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH