Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ QUÁN BIA THỦ CÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022116-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CỬA HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022059-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

04/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022008-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922124-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

29/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922124-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922093 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922022 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822121 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822121 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822036 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822026 Tỉnh Đăk Lăk

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322086-NT Tỉnh Đăk Nông

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH