Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101855 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918112 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/08/2018

Nhà ứng tuyển: HL081806 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 5.100.000 Số lượng: 1

15/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081885 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

20/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418126 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

11/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041862 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031868 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

27/02/2018

Nhà ứng tuyển: DR021803 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021856 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 01

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021834 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

31/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0118101 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

30/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011896 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 16

30/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011896 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

30/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011896 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

22/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011878 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

16/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111780 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017147 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101753 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHA CHẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017143 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017131 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

23/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017104 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017102 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017102 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017102 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017102 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101797 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101797 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101780 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101769 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101769 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH