Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1219178 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

29/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1119140 Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SPA Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919140 Huyện M'Đrăk

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN SPA Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919140 Huyện M'Đrăk

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919140 Huyện M'Đrăk

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYÊN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 6

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081971 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

24/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719157 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071949 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 5.100.000 Số lượng: 1

24/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619143 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HƯỚNG DẪN VIÊN Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

15/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519113 Tỉnh Đăk Nông

15/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 5.500.000 Số lượng: 3

15/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519113 Tỉnh Đăk Nông

15/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519113 Tỉnh Đăk Nông

15/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

15/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519113 Tỉnh Đăk Nông

15/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

15/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519113 Tỉnh Đăk Nông

15/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011972 Huyện M'Đrăk

18/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH