Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121788 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

16/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111780 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017147 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101753 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHA CHẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017143 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017131 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

23/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017104 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017102 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017102 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017102 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017102 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101797 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101797 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101780 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101769 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101769 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101769 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

10/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101748 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101741 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

06/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101720 Tỉnh Đăk Nông

06/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

05/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101718 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917102 Huyện M'Đrăk

25/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

22/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091796 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẦU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091787 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

15/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081755 Tỉnh Đăk Lăk

15/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: CĐ071701 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617165 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061763 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÀ NGHỈ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517179 Tỉnh Đăk Lăk

31/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN Lương: 2.800.000 Số lượng: 2

24/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317215 Tỉnh Đăk Lăk

24/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH