Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122108-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

12/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022049-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822041 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH