Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÉ MÁY BAY Lương: 2.500.000 Số lượng: 1

15/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021984 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

15/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021983 Tỉnh Đăk Lăk

15/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021983 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021977 Tỉnh Đăk Lăk

15/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021976 Tỉnh Đăk Lăk

15/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021968 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021966 Tỉnh Đăk Lăk

15/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

13/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021947 Tỉnh Đăk Lăk

13/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

13/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021946 Tỉnh Đăk Lăk

13/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

13/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021938 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

13/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021941 Tỉnh Đăk Nông

13/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 8

12/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021931 Tỉnh Đăk Lăk

12/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 2.000.000 Số lượng: 5

12/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021927 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021919 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ VĂN PHÒNG KIÊM KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011979 Tỉnh Đăk Lăk

21/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011975 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: 2.700.000 Số lượng: 5

17/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011967 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

16/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011966 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO DỊCH Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

15/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011958 Huyện Krông Pắc

15/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC MIỀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011919 Tỉnh Đăk Lăk

04/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CHỨNG NHẬN Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

26/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218133 Tỉnh Đăk Lăk

26/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

26/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218132 Tỉnh Đăk Lăk

26/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.200.000 Số lượng: 2

20/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218107 Tỉnh Đăk Lăk

20/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121894 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121892 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 4

17/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121889 Tỉnh Đăk Lăk

17/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẠI DIỆN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

17/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121887 Tỉnh Đăk Lăk

17/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 7

17/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121887 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121878 Tỉnh Đăk Lăk

14/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

11/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121851 Tỉnh Đăk Lăk

11/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH