Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722032 Tỉnh Đăk Lăk

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722032 Tỉnh Đăk Lăk

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 15

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722023 Tỉnh Đăk Lăk

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH VẬT LIỆU SAU HOÀN THIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722018 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VẬT LIỆU SAU HOÀN THIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722018 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH MẶT HÀNG CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722010 Tỉnh Đăk Lăk

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CỬA HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722009 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722007 Tỉnh Đăk Lăk

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722006 Tỉnh Đăk Lăk

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH HÀNG KIM KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622169 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622161 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH KHU VỰC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622159 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG NỘI THẤT (SALES) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

27/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622151 Tỉnh Đăk Lăk

27/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622151 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÂN BÓN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622149 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH SỮA DINH DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622141 Tỉnh Đăk Lăk

24/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG MŨ NÓN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622137 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

23/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622136 Tỉnh Đăk Lăk

23/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522155 Tỉnh Đăk Lăk

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: 11.000.000 Số lượng: 1

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622099 Tỉnh Đăk Lăk

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH SẮT THÉP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522005 Tỉnh Đăk Lăk

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH SẮT THÉP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522005 Tỉnh Đăk Lăk

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622125 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KINH DOANH SƠN NƯỚC Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622119 Tỉnh Đăk Lăk

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG VẢI (MAY MẶC) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622101 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622096 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622096 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622093 Thị Xã Buôn Hồ

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG XE PEUGEOT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622076 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622072 Tỉnh Đăk Lăk

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH