Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.200.000 Số lượng: 1

18/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518111 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

18/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518107 Tỉnh Đăk Lăk

18/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 05

14/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051885 Tỉnh Đăk Lăk

14/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

14/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051884 Tỉnh Đăk Lăk

14/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

14/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051884 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 10

08/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051849 Tỉnh Đăk Lăk

08/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

07/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051846 Tỉnh Đăk Lăk

07/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

04/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051829 Huyện Krông Buk

04/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

27/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418179 Tỉnh Đăk Lăk

27/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

27/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418176 Tỉnh Đăk Lăk

27/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

26/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418174 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

26/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418172 Huyện Krông Buk

26/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

26/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418169 Tỉnh Đăk Lăk

26/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

23/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418150 Huyện Ea Kar

23/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬA HÀNG TRƯỞNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

23/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418150 Huyện Ea Kar

23/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 1.000.000 Số lượng: 2

23/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418143 Tỉnh Đăk Lăk

23/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

23/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418140 Tỉnh Đăk Lăk

23/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

20/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418133 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 05

19/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418127 Tỉnh Đăk Lăk

19/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

19/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418125 Tỉnh Đăk Lăk

19/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 02

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041893 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

12/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041867 Tỉnh Đăk Lăk

12/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

11/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041861 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

10/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041856 Tỉnh Đăk Nông

10/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

10/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041855 Tỉnh Đăk Lăk

10/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 05

10/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041850 Tỉnh Đăk Lăk

10/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 02

09/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041819 Tỉnh Đăk Lăk

09/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

09/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041836 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

06/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041832 Thị Xã Buôn Hồ

06/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 3

03/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041807 Tỉnh Đăk Lăk

03/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH