Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018107 Tỉnh Đăk Lăk

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018102 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÂN SỰ + KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101890 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALES ONLINE Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

12/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101879 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

10/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101865 Tỉnh Đăk Lăk

10/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

04/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101830 Tỉnh Đăk Lăk

04/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

01/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818105 Tỉnh Đăk Lăk

01/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

28/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918183 Tỉnh Đăk Lăk

28/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918172 Tỉnh Đăk Lăk

27/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918157 Tỉnh Đăk Lăk

25/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

24/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918141 Tỉnh Đăk Lăk

24/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918135 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

21/09/2018

Nhà ứng tuyển: TT091805 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918102 Tỉnh Đăk Lăk

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: DVN091803 Tỉnh Khánh Hòa

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI SEREPOK Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091895 Tỉnh Đăk Lăk

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BIA TƯƠI SÀI GÒN-ĐẮK LẮK Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091895 Tỉnh Đăk Lăk

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 3

17/09/2018

Nhà ứng tuyển: PVP091802 Tỉnh Đăk Lăk

17/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

14/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091878 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

13/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091867 Tỉnh Đăk Lăk

13/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

13/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091863 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

07/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091829 Huyện Krông Buk

07/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

07/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091827 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

07/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091826 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

04/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091801 Huyện Ea Kar

04/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/08/2018

Nhà ứng tuyển: FCC081809 Huyện Ea Súp

31/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/08/2018

Nhà ứng tuyển: FCC081809 Huyện Krông Bông

31/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818167 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 02

28/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818146 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

22/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818115 Tỉnh Đăk Lăk

22/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH