Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021837 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 02

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021833 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

22/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021827 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

12/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021817 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

05/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021811 Tỉnh Đăk Lăk

05/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

22/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011877 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

19/01/2018

Nhà ứng tuyển: BT011807 Tỉnh Đăk Lăk

19/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

19/01/2018

Nhà ứng tuyển: BT011807 Tỉnh Đăk Lăk

19/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.200.000 Số lượng: 03

15/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011859 Tỉnh Đăk Lăk

15/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.200.000 Số lượng: 03

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SV011802 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

13/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121765 Tỉnh Đăk Lăk

13/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

13/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121765 Tỉnh Đăk Lăk

13/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121765 Tỉnh Đăk Lăk

13/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

13/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121764 Tỉnh Đăk Lăk

13/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÉ MÁY BAY Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

04/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121712 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017147 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: TH101713 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: TH101713 Tỉnh Đăk Lăk

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017139 Tỉnh Đăk Nông

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017136 Tỉnh Đăk Lăk

27/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017132 Tỉnh Đăk Lăk

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017132 Tỉnh Đăk Lăk

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017129 Huyện Cư Mgar

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

25/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017125 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

25/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017124 Thị Xã Buôn Hồ

25/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

25/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017122 Tỉnh Đăk Lăk

25/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

23/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017107 Tỉnh Đăk Lăk

23/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101799 Tỉnh Đăk Lăk

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101797 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

18/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101787 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH