Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁNG HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102195 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102185 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

14/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102175 Tỉnh Đăk Lăk

14/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 6

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102160 Tỉnh Đăk Lăk

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102156 Tỉnh Đăk Lăk

12/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN SALES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102103 Tỉnh Đăk Lăk

04/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092189 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TELESALES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

27/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092182 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

27/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092173 Tỉnh Đăk Lăk

27/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092139 Tỉnh Đăk Lăk

16/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ/NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092115 Tỉnh Đăk Lăk

13/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092114 Tỉnh Đăk Lăk

13/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092112 Tỉnh Đăk Lăk

10/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - TELESALES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

31/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082193 Tỉnh Đăk Lăk

31/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082188 Tỉnh Đăk Lăk

27/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

25/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082184 Tỉnh Đăk Lăk

25/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082159 Tỉnh Đăk Lăk

19/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082129 Tỉnh Đăk Lăk

17/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH