Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081879 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

14/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081877 Tỉnh Khánh Hòa

14/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

13/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081868 Tỉnh Đăk Lăk

13/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/08/2018

Nhà ứng tuyển: DHG081802 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

13/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081820 Tỉnh Đăk Lăk

13/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

08/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081840 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081840 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

07/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081834 Huyện Krông Pắc

07/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT KINH DOANH Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

06/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081825 Tỉnh Đăk Lăk

06/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081808 Tỉnh Đăk Lăk

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081804 Tỉnh Đăk Lăk

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081801 Tỉnh Đăk Lăk

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN BIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081801 Tỉnh Đăk Lăk

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081801 Tỉnh Đăk Lăk

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

31/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718175 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

31/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718168 Tỉnh Đăk Lăk

31/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718147 Tỉnh Đăk Lăk

26/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 3.000.000 Số lượng: 20

26/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718146 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

26/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718146 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

26/07/2018

Nhà ứng tuyển: QM071806 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÉ MÁY BAY Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718145 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.100.000 Số lượng: 10

17/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071889 Tỉnh Đăk Lăk

17/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

17/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071887 Tỉnh Đăk Lăk

17/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

16/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071883 Tỉnh Đăk Lăk

16/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071878 Tỉnh Đăk Lăk

16/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

16/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071868 Tỉnh Đăk Nông

16/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIÁM SÁT Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

12/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071858 Tỉnh Đăk Lăk

12/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 3

12/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071858 Tỉnh Đăk Lăk

12/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

12/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071854 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

05/07/2018

Nhà ứng tuyển: ĐNT071801 Tỉnh Đăk Lăk

05/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH