Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121878 Tỉnh Đăk Lăk

14/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

11/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121851 Tỉnh Đăk Lăk

11/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỰC TẬP SINH Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

10/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121838 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

06/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121818 Tỉnh Đăk Lăk

06/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

05/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121815 Tỉnh Đăk Lăk

05/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 4

04/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121806 Tỉnh Đăk Lăk

04/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

29/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1118160 Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

22/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1118133 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1118126 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG KHU VỰC Lương: 4.500.000 Số lượng: 3

16/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1118100 Tỉnh Đăk Lăk

16/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

15/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111899 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

13/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111884 Tỉnh Đăk Lăk

13/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111878 Tỉnh Đăk Lăk

12/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111877 Tỉnh Đăk Lăk

12/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111875 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111851 Tỉnh Đăk Lăk

08/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111850 Tỉnh Đăk Lăk

08/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111845 Tỉnh Đăk Lăk

07/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111836 Tỉnh Đăk Lăk

06/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI Lương: 5.700.000 Số lượng: 1

06/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111831 Tỉnh Đăk Lăk

06/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

05/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111827 Tỉnh Đăk Lăk

05/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

05/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111826 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

01/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111806 Huyện Ea H Leo

01/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018157 Tỉnh Đăk Lăk

26/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018144 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

23/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018140 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.200.000 Số lượng: 2

23/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018138 Tỉnh Đăk Lăk

23/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

23/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018134 Huyện Buôn Đôn

23/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

18/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018118 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018116 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH