Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 20

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120161 Tỉnh Đăk Lăk

26/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120157 Tỉnh Đăk Lăk

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120144 Tỉnh Đăk Lăk

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120131 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.800.000 Số lượng: 10

18/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112098 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112036 Tỉnh Đăk Lăk

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112024 Tỉnh Đăk Lăk

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020145 Tỉnh Đăk Lăk

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020143 Tỉnh Đăk Lăk

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

22/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020139 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102076 Tỉnh Đăk Lăk

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIÁM SÁT KHU VỰC - THỊ TRƯỜNG KINH DOANH Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102026 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920145 Tỉnh Đăk Lăk

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920144 Tỉnh Đăk Lăk

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN HỖ TRỢ Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

22/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920127 Tỉnh Đăk Lăk

22/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TIẾP THỊ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

22/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920126 Tỉnh Đăk Lăk

22/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092020 Tỉnh Đăk Lăk

21/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092033 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI VĂN PHÒNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082040 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH TELESALE Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082033 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082033 Tỉnh Khánh Hòa

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072091 Tỉnh Đăk Lăk

15/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

06/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072046 Tỉnh Đăk Lăk

06/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072043 Tỉnh Đăk Lăk

06/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

29/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620169 Tỉnh Đăk Lăk

29/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620166 Tỉnh Đăk Lăk

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620161 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620159 Tỉnh Đăk Lăk

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

15/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT062098 Tỉnh Đăk Lăk

15/06/2020

Đến khi tuyển xong