Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bưu chính viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BƯU TÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122088-TT Huyện Krông Buk

20/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BƯU CỤC Lương: 5.000.000 Số lượng: 8

11/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122061-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

11/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BƯU CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822043 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

05/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822043 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722063 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH