Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bưu chính viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522157 Huyện Ea Kar

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422199 Huyện Ea Kar

26/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422135 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN QM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322154 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG/PHÓ BƯU CỤC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322128 Tỉnh Đăk Lăk

16/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH