Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIỂM TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

11/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121853 Tỉnh Đăk Lăk

11/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

17/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091810 Tỉnh Đăk Nông

17/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ CỬA HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031893 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031893 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 01

16/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121798 Thị Xã Buôn Hồ

16/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH