Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062186 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT052137 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421140 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421113 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỌA VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321244 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321238 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052086 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH