Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

16/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071866 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

20/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061887 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061840 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

28/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518178 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

23/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518145 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THIẾT KẾ SẢN PHẨM GỖ Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

10/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051872 Huyện Ea H Leo

10/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

09/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051862 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418102 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041834 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

20/03/2018

Nhà ứng tuyển: KV031805 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

26/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021857 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (HỌA VIÊN KIẾN TRÚC) Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021833 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ - DESIGN, DỰNG PHIM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011845 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

07/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111726 Huyện Ea H Leo

07/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

01/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017149 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

17/10/2017

Nhà ứng tuyển: FC101708 Thị Xã Buôn Hồ

17/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101728 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

09/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081737 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071753 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061790 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

16/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217155 Tỉnh Đăk Lăk

16/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUAY PHIM Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

16/02/2017

Nhà ứng tuyển: TNM021713 Tỉnh Đăk Lăk

16/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

07/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021733 Tỉnh Đăk Lăk

07/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH