Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722024 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722022 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522135 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

25/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522192 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522182 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ IN ẤN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

26/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422197 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422171 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422131 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422106 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ MỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

07/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422062 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH