Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051930 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

25/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419175 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

24/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419154 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: MLST031903 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐỒ HỌA Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

13/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319106 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

12/03/2019

Nhà ứng tuyển: ĐLP031902 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219132 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

04/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011918 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121891 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

11/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121847 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THIẾT KẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091859 Huyện Ea H'Leo

12/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

11/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091851 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ KẾT CẤU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071891 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

16/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071866 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

20/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061887 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

17/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418102 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041834 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

20/03/2018

Nhà ứng tuyển: KV031805 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

26/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021857 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (HỌA VIÊN KIẾN TRÚC) Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021833 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ - DESIGN, DỰNG PHIM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011845 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH