Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THI CÔNG QUẢNG CÁO Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122069-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122036-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022005-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN/THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822127 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN CHĂM SÓC DA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822044 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẼ AUTOCAD Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822033 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722086 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH