Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ - DESIGN, DỰNG PHIM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

09/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011845 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

07/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111726 Huyện Ea H Leo

07/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

01/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017149 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

17/10/2017

Nhà ứng tuyển: FC101708 Thị Xã Buôn Hồ

17/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101728 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

09/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081737 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071753 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061790 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

16/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217155 Tỉnh Đăk Lăk

16/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUAY PHIM Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

16/02/2017

Nhà ứng tuyển: TNM021713 Tỉnh Đăk Lăk

16/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

07/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021733 Tỉnh Đăk Lăk

07/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

27/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT1016156 Tỉnh Đăk Lăk

27/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH