Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122013 Tỉnh Đăk Nông

30/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102058 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092062 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: VN082004 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052004 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: LL022003-NT Tỉnh Long An

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH