Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922045 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (TUYỂN GẤP) Lương: 10.000.000 Số lượng: 40

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922043 Tỉnh Đăk Lăk

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922036 Tỉnh Đăk Lăk

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYÊN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH GIẢI PHÁP, SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỚI (ĐẮK NÔNG/GIA LAI/KON TUM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822153 Tỉnh Đăk Nông

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (ĐẮK LẮK/ĐẮK NÔNG/GIA LAI/KON TUM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822153 Tỉnh Đăk Lăk

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ MẠNG VÀ BẢO MẬT (TRUNG TÂM KINH DOANH CÔNG NGHỆ SỐ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822153 Tỉnh Đăk Lăk

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU (TRUNG TÂM KINH DOANH CÔNG NGHỆ SỐ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822153 Tỉnh Đăk Lăk

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (TRUNG TÂM KINH DOANH CÔNG NGHỆ SỐ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822153 Tỉnh Đăk Lăk

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH GIẢI PHÁP THANH TOÁN SỐ (TRUNG TÂM KINH DOANH CÔNG NGHỆ SỐ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822153 Tỉnh Đăk Lăk

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH GIẢI PHÁP CNTT (TRUNG TÂM KINH DOANH CÔNG NGHỆ SỐ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822153 Tỉnh Đăk Lăk

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822153 Tỉnh Đăk Lăk

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH GIẢI PHÁP, SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỚI (PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822153 Tỉnh Đăk Lăk

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH GIẢI PHÁP, SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỚI (PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822153 Tỉnh Đăk Lăk

30/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

05/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822040 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822005 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 9

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622107 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT RẠP PHIM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622090 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH