Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

26/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418165 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 3

08/12/2017

Nhà ứng tuyển: DTC121706 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117155 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THI CÔNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 4

19/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101792 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081765 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617146 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

13/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061758 Huyện Ea Kar

13/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0217218 Tỉnh Đăk Lăk

27/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

27/10/2016

Nhà ứng tuyển: SDT1016152 Tỉnh Đăk Lăk

27/10/2016

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ỨNG CỨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2016

Nhà ứng tuyển: SDT051612 Tỉnh Đăk Lăk

05/05/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH