Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 5.500.000 Số lượng: 05

19/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418122 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

18/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041847 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041892 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ Lương: 5.500.000 Số lượng: 02

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041888 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 02

10/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041858 Huyện Krông Pắc

10/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE THEO YÊU CẦU Lương: 4.000.000 Số lượng: 20

10/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041849 Tỉnh Đăk Lăk

10/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

02/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041810 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

30/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318262 Tỉnh Đăk Lăk

30/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318233 Tỉnh Đăk Lăk

28/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE BUÝT Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

26/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318221 Tỉnh Đăk Lăk

26/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 01

26/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318211 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318184 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318175 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

14/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318128 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031830 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318103 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031884 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE ỦI Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031865 Tỉnh Đăk Lăk

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE LU Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031865 Tỉnh Đăk Lăk

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031864 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE MÚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031860 Tỉnh Đăk Lăk

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031859 Tỉnh Đăk Nông

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

05/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031844 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 01

05/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031835 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

05/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031831 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031828 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031827 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 03

28/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031803 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

27/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021872 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021871 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH