Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042188 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042181 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042158 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: QH032109-NT Tỉnh Bình Dương

31/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321247 Huyện Krông Pắc

31/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE BEN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321240 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032152 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321190 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE CẨU Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032195 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321138 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032185 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SOẠN HÀNG - LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032177 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032125 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032111 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE CUỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0221112 Tỉnh Đăk Nông

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE LU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0221112 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0221112 Tỉnh Đăk Nông

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ VIỆC + LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022186 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022161 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022159 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

19/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022127 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022126 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012133 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220110 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122064 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG (TUYỂN GẤP) Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

01/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122016 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122012 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

27/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122004 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120167 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120141 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH