Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018114 Huyện Ea Kar

18/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018103 Tỉnh Đăk Lăk

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

08/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101848 Tỉnh Đăk Lăk

08/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

05/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101837 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE NÂNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

03/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101820 Huyện M'Đrăk

03/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

01/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101803 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918154 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918129 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091882 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091891 Huyện Cư Mgar

17/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

17/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091839 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

12/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091855 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091834 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091814 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091812 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091810 Tỉnh Đăk Nông

05/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 4.700.000 Số lượng: 2

05/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091808 Tỉnh Đăk Lăk

05/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818178 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818125 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

23/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818124 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081861 Tỉnh Đăk Lăk

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081852 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081843 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

03/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081814 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081811 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081804 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081803 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: BM081801 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718129 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

24/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0718127 Tỉnh Đăk Lăk

24/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH