Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122073 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG BƯU CỤC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122053 Tỉnh Đăk Lăk

12/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG (SHIPPER) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122053 Tỉnh Đăk Lăk

12/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122046 Tỉnh Đăk Lăk

11/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122031 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122028 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122020 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO NHẬN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122016 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122013 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122007 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122003 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221160 Tỉnh Đăk Lăk

29/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221150 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE HẠNG FC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221119 Tỉnh Đăk Lăk

20/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE HẠNG C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 13

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221119 Tỉnh Đăk Lăk

20/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221111 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122194 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122173 Tỉnh Đăk Lăk

13/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122159 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122144 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122128 Tỉnh Đăk Lăk

06/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122125 Tỉnh Đăk Lăk

06/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122122 Tỉnh Đăk Lăk

03/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

02/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122113 Tỉnh Đăk Lăk

02/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112148 Tỉnh Đăk Lăk

15/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

04/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112120 Tỉnh Đăk Lăk

04/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112116 Tỉnh Đăk Lăk

03/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BỘ PHẬN HÀNG HÓA Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1021139 Tỉnh Đăk Nông

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG CHỜ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1021139 Tỉnh Đăk Nông

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG VÉ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1021139 Tỉnh Đăk Nông

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH