Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012146 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012139 Tỉnh Đăk Lăk

08/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012133 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012131 Huyện Krông Pắc

07/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220110 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122076 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122064 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ VIỆC Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122048 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG (TUYỂN GẤP) Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

01/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122016 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122012 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122007 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

27/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT122004 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

27/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120168 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120167 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120141 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120139 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SOẠN HÀNG - LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120130 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE ĐÀO, XE LU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112014 Tỉnh Đăk Lăk

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.500.000 Số lượng: 2

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120124 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE BƠM BÊ TÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: TN112004 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE TRỘN BÊ TÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 18

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: TN112004 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

17/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112089 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112070 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112079 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112018 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112017 Huyện Krông Năng

03/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102052 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102001 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092055 Huyện Ea Kar

10/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE CÔNG NÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092054 Huyện Ea Kar

10/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH