Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG TIÊU DÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722033 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG VẬT LIỆU SAU HOÀN THIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722018 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE CONTAINER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 14

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722015 Tỉnh Đăk Lăk

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI MÁY ĐÀO, MÁY GẮP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722015 Tỉnh Đăk Lăk

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722014 Tỉnh Đăk Lăk

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722003 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY ĐÀO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622171 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622170 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE KIÊM GIAO HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622139 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622134 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG NÔNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522155 Tỉnh Đăk Lăk

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 6.200.000 Số lượng: 2

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522168 Tỉnh Đăk Lăk

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH XE NÂNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622112 Huyện Cư Kuin

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG SẮT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622085 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG GẠCH MEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622064 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

08/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622052 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

01/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622003 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522032 Huyện Buôn Đôn

31/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

30/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522203 Tỉnh Đăk Lăk

30/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522200 Thị Xã Buôn Hồ

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522104 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

25/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522190 Tỉnh Đăk Lăk

25/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: BIS0222014-NT Tỉnh Đăk Nông

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HÀNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522188 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522183 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI MÁY ỦI Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522174 Huyện Cư Mgar

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522175 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI MÁY XÚC Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522174 Huyện Cư Mgar

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522173 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522170 Huyện Ea Kar

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH