Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG GẠCH MEN Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1222013-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI MÁY ĐÀO, MÁY ỦI Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122151-TT Tỉnh Đăk Lăk

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE - KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122090-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122115-TT Tỉnh Đăk Lăk

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: 12.000.000 Số lượng: 15

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122109-TT Tỉnh Đăk Lăk

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU VẬN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122109-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO TRÁI CÂY Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122104 Huyện Buôn Đôn

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

18/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122077 Tỉnh Đăk Nông

18/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122075-TT Tỉnh Đăk Lăk

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122071-TT Tỉnh Đăk Lăk

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022027-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE CONTAINER Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

14/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122043-TT Tỉnh Đăk Lăk

14/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

10/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122033-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

10/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE ỦI Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022040-TT Tỉnh Đăk Lăk

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122020 Tỉnh Đăk Lăk

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122017 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

01/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122004 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022140-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

31/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN LÁI MÁY SAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022110 Tỉnh Đăk Lăk

25/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN LÁI MÁY ĐÀO/ỦI/LU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

25/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022110 Tỉnh Đăk Lăk

25/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022082-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE HẠNG E Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022034-TT Tỉnh Đăk Lăk

10/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022014 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

27/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922109 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

21/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922080 Huyện Buôn Đôn

21/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 6.600.000 Số lượng: 1

20/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922074 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG, XÚC LẬT (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 7

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922027 Huyện Cư Kuin

19/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG BỒN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922049 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG BIA RƯỢU, NƯỚC GIẢI KHÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922048 Tỉnh Đăk Lăk

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922039 Huyện Krông Buk

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH