Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

08/01/2018

Nhà ứng tuyển: MDF011801 Tỉnh Đăk Nông

08/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.950.000 Số lượng: 03

08/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011831 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

29/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217125 Huyện Ea Kar

29/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

13/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121762 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

12/12/2017

Nhà ứng tuyển: HN121701 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 3.200.000 Số lượng: 1

11/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121717 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121726 Tỉnh Đăk Nông

06/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE XÚC LẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

06/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121720 Tỉnh Đăk Nông

06/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE RƠ MOÓC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

06/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121720 Tỉnh Đăk Nông

06/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE TẢI BEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117109 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

22/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE NÂNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 03

22/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117108 Tỉnh Đăk Nông

22/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

20/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111791 Tỉnh Đăk Lăk

20/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

16/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111778 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: BS111702 Tỉnh Đăk Nông

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

09/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111741 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

09/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111738 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/09/2017

Nhà ứng tuyển: IM091707 Tỉnh Đăk Nông

28/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE TAXI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

25/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917101 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091743 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

24/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081782 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071769 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

05/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071717 Tỉnh Phú Yên

05/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071710 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

29/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617149 Huyện M'Đrăk

29/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE NÂNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061798 Huyện Krông Buk

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061798 Huyện Krông Buk

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

07/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061734 Tỉnh Đăk Lăk

07/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 2.500.000 Số lượng: 01

07/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061733 Tỉnh Đăk Lăk

07/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 8.000.000 Số lượng: 05

01/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517183 Tỉnh Đăk Lăk

01/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

26/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517156 Tỉnh Đăk Lăk

26/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH