Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: MK111902 Tỉnh Đăk Lăk

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALES AMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101964 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: GV101902 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919146 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091945 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719115 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061951 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH ĐIỀU ĐỘ Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061951 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

04/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061917 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519208 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 4

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051998 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 4.668.200 Số lượng: 30

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: PK051923-NT Tỉnh Quảng Nam

13/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 15

08/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051970 Tỉnh Đăk Lăk

08/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

26/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419188 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ MARKETING Lương: 4.200.000 Số lượng: 1

23/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419135 Tỉnh Đăk Lăk

23/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 7.300.000 Số lượng: 1

22/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419121 Tỉnh Đăk Lăk

22/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN NGÂN QUỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: ĐNA041903 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041935 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319158 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

04/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT031915 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219132 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ GIAO THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021928 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021928 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH