Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

18/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418115 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041893 Tỉnh Đăk Lăk

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG KHU VỰC Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

11/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041863 Tỉnh Đăk Lăk

11/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

04/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041824 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỬ NHÂN KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318193 Tỉnh Đăk Nông

22/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318148 Tỉnh Đăk Lăk

16/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.200.000 Số lượng: 8

14/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318128 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

08/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011890 Tỉnh Đăk Lăk

08/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

26/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021859 Thành Phố Đà Nẵng

26/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 8.000.000 Số lượng: 01

12/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121751 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỐNG KÊ Lương: 4.000.000 Số lượng: 04

22/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117108 Tỉnh Đăk Nông

22/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ TRÁCH KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

22/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117108 Tỉnh Đăk Nông

22/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TỔ TRƯỞNG - TỔ PHÓ SẢN XUẤT Lương: 6.000.000 Số lượng: 12

22/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117108 Tỉnh Đăk Nông

22/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN ĐỐC - PHÓ QUÁN ĐỐC SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 08

22/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117108 Tỉnh Đăk Nông

22/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.750.000 Số lượng: 5

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111761 Tỉnh Đăk Lăk

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

09/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111741 Tỉnh Đăk Lăk

09/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THANH TRA TAXI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017145 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NỢ Lương: 4.020.000 Số lượng: 1

28/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917119 Huyện Ea H Leo

28/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIÁM ĐỊNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

20/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091784 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

14/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081753 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ KHO Lương: 3.600.000 Số lượng: 1

25/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071799 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỌC VIÊN Lương: 8.500.000 Số lượng: 15

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: VL071702 Tỉnh Đăk Nông

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN ĐẤU GIÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071738 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061798 Huyện Krông Buk

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔNG HỢP Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

18/05/2017

Nhà ứng tuyển: GR051702 Tỉnh Đăk Lăk

18/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

17/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517112 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

12/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051777 Tỉnh Đăk Lăk

12/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

03/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051707 Tỉnh Đăk Lăk

03/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051707 Tỉnh Đăk Lăk

03/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ KHO Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

27/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417166 Tỉnh Đăk Lăk

27/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH