Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/03/2021

Nhà ứng tuyển: SHB032101 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/03/2021

Nhà ứng tuyển: SHB032101 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032116 Tỉnh Đăk Lăk

05/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 12.000.000 Số lượng: 3

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0221118 Tỉnh Đăk Lăk

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022157 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

24/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022193 Tỉnh Đăk Lăk

24/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012115 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120126 Tỉnh Đăk Nông

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112035 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102027 Tỉnh Đăk Lăk

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102021 Tỉnh Đăk Lăk

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102021 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102005 Tỉnh Đăk Nông

01/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620120 Huyện Cư Kuin

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 4.668.200 Số lượng: 30

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: PK051923-NT Tỉnh Quảng Nam

13/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH