Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 4

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051998 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 4.668.200 Số lượng: 30

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: PK051923-NT Tỉnh Quảng Nam

13/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 15

08/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051970 Tỉnh Đăk Lăk

08/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

26/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419188 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

26/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419188 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALES ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419187 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ MARKETING Lương: 4.200.000 Số lượng: 1

23/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419135 Tỉnh Đăk Lăk

23/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 7.300.000 Số lượng: 1

22/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419121 Tỉnh Đăk Lăk

22/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN NGÂN QUỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: ĐNA041903 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041935 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG PHỤ TÙNG Ô TÔ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041911 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319158 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

04/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT031915 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT031906 Huyện Cư Mgar

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219132 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ GIAO THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021928 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021928 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ TRÁCH PHÒNG SẢN XUẤT KINH DOANH Lương: 7.600.000 Số lượng: 1

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011980 Huyện Krông Pắc

21/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ TRÁCH PHÒNG SẢN XUẤT KINH DOANH Lương: 7.600.000 Số lượng: 1

27/12/2018

Nhà ứng tuyển: CP121809 Huyện Krông Pắc

27/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Lương: 16.000.000 Số lượng: 1

25/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218128 Tỉnh Trà Vinh

25/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO DỊCH VÀ KHAI THÁC BÁN HÀNG Lương: 4.400.000 Số lượng: 3

06/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121819 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/11/2018

Nhà ứng tuyển: MM111805 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

20/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1118117 Huyện Ea Kar

20/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111856 Tỉnh Đăk Lăk

09/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU MUA Lương: 7.500.000 Số lượng: 01

19/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018124 Huyện Ea Kar

19/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018122 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101895 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔNG HỢP TỔ BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091895 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091890 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091872 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH