Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ GIAO THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021928 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT021928 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ TRÁCH PHÒNG SẢN XUẤT KINH DOANH Lương: 7.600.000 Số lượng: 1

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011980 Huyện Krông Pắc

21/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

02/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011902 Huyện Ea H'Leo

02/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ TRÁCH PHÒNG SẢN XUẤT KINH DOANH Lương: 7.600.000 Số lượng: 1

27/12/2018

Nhà ứng tuyển: CP121809 Huyện Krông Pắc

27/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Lương: 16.000.000 Số lượng: 1

25/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1218128 Tỉnh Trà Vinh

25/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO DỊCH VÀ KHAI THÁC BÁN HÀNG Lương: 4.400.000 Số lượng: 3

06/12/2018

Nhà ứng tuyển: SDT121819 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/11/2018

Nhà ứng tuyển: MM111805 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

20/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1118117 Huyện Ea Kar

20/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111856 Tỉnh Đăk Lăk

09/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU MUA Lương: 7.500.000 Số lượng: 01

19/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018124 Huyện Ea Kar

19/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018122 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101895 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 6

02/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101818 Tỉnh Đăk Lăk

02/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TỔNG HỢP TỔ BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091895 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091890 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091872 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091859 Huyện Ea H'Leo

12/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081877 Huyện Ea Kar

14/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

02/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081810 Tỉnh Đăk Lăk

02/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

02/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081810 Tỉnh Đăk Lăk

02/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CÁC CHI NHÁNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081804 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071888 Tỉnh Đăk Lăk

17/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

16/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071869 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

29/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618145 Tỉnh Đăk Lăk

29/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

15/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061869 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061821 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418115 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

16/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041893 Tỉnh Đăk Lăk

16/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG KHU VỰC Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

11/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041863 Tỉnh Đăk Lăk

11/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH