Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH TẾ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422039 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

01/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422008 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC MẢNG PHI KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422005 Huyện Ea Kar

01/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322036 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ BỘ PHẬN ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322008 Huyện Cư Kuin

01/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THƯ KÝ (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0222194 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI Lương: 9.000.000 Số lượng: 4

16/02/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0222132 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH