Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1021100 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102187 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102186 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102172 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.500.000 Số lượng: 4

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102150 Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102142 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102139 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

07/10/2021

Nhà ứng tuyển: DT102107 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102125 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

05/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102119 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102114 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

04/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102112 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092171 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092169 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 7

22/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092164 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092142 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092127 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN - BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092127 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU MUA Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092124 Huyện Cư Kuin

14/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN PHẨM Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

06/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092104 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ DỰ ÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092104 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MAKETING ONLINE Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092102 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082175 Tỉnh Đăk Lăk

24/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TIẾP THỊ KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

20/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082164 Tỉnh Đăk Lăk

20/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082150 Tỉnh Đăk Lăk

18/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

12/08/2021

Nhà ứng tuyển: SDT082112 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỐNG KÊ DƯỢC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 4.668.200 Số lượng: 30

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: PK051923-NT Tỉnh Quảng Nam

13/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH