Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120126 Tỉnh Đăk Nông

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112035 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102027 Tỉnh Đăk Lăk

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102021 Tỉnh Đăk Lăk

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102021 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102005 Tỉnh Đăk Nông

01/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920166 Tỉnh Đăk Lăk

28/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0820100 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082092 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082034 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG/TELESALE Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072027 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620120 Huyện Cư Kuin

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0320106 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0320106 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 4.668.200 Số lượng: 30

13/05/2019

Nhà ứng tuyển: PK051923-NT Tỉnh Quảng Nam

13/05/2019

Đến khi tuyển xong