Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022084-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (TUYỂN GẤP) Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

10/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022019-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

10/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822076 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822046 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH