Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101885 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: DVN091803 Tỉnh Khánh Hòa

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

14/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091881 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091877 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

15/08/2018

Nhà ứng tuyển: BH081803 Tỉnh Đăk Lăk

15/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

13/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071864 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: 3.400.000 Số lượng: 1

27/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618119 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

23/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518140 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 04

10/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041854 Tỉnh Đăk Lăk

10/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

05/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041828 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂNTHỢ LẮP RÁP MÁY Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

12/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318104 Tỉnh Lâm Đồng

12/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT SỬA CHỮA Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031861 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TƯ VẤN SỬA CHỮA THIẾT BỊ NGÂN HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

06/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031856 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

05/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021811 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

22/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011854 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

01/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121701 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

14/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111766 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

10/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111749 Tỉnh Đăk Lăk

10/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: TH101713 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT PHOTOCOPY Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017132 Tỉnh Đăk Lăk

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT PHOTOCOPY Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017132 Tỉnh Đăk Lăk

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017102 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/10/2017

Nhà ứng tuyển: FPT101707 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

09/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101734 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN CƠ Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

04/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101713 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101707 Huyện Lăk

04/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

25/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917109 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091786 Tỉnh Đăk Lăk

21/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

12/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091741 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

23/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917121 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH