Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHUYÊN TỰ ĐỘNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042189 Tỉnh Đăk Nông

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042151 Tỉnh Đăk Lăk

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ MUA SẮM VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG TÁC KHÁC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ KỸ THUẬT SỬA CHỮA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042139 Huyện Buôn Đôn

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042139 Huyện Buôn Đôn

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032150 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 6.500.000 Số lượng: 2

26/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321215 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032199 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032178 Tỉnh Đăk Lăk

08/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: HD032101-NT Tỉnh Bình Dương

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032133 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022178 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN THỢ ĐIỆN, ĐIỆN LẠNH, ĐIỆN TỬ (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 14

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022142 Tỉnh Đăk Lăk

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022105 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112093 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN (KỸ SƯ HỆ THỐNG ĐIỆN, KỸ SƯ ĐIỆN TỬ, KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112049 Huyện Buôn Đôn

09/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112045 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112039 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KĨ THUẬT KHU GAME Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112030 Huyện Ea Kar

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112011 Huyện Cư Mgar

03/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020108 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102083 Tỉnh Đăk Lăk

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102058 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN - VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102053 Thị Xã Buôn Hồ

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102005 Tỉnh Đăk Nông

01/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620120 Huyện Cư Kuin

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT062073 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT062047 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỤM NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI Lương: 10.000.000 Số lượng: 100

09/04/2020

Nhà ứng tuyển: SDT042021 Huyện Ea Súp

09/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH