Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NV KỸ THUẬT RẠP PHIM STARLIGHT BMT Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122124-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022102-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN/ĐIỆN LẠNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022101-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022064-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CHẾ BIẾN CÀ PHÊ (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022063-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

07/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022031-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

07/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922040 Tỉnh Đăk Lăk

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT MÁY Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922033 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN (TUYỂN GẤP) Lương: 6.000.000 Số lượng: 8

09/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922027 Huyện Cư Kuin

09/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ HÒA TAN (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 40

09/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922027 Huyện Cư Kuin

09/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO TRÌ ĐIỆN TỬ/ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822152 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN QS & QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822039 Tỉnh Đăk Nông

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822039 Tỉnh Đăk Nông

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH/ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722123 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN/ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722093-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

18/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722076 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN SUẤT Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: ĐNA0722038-NT Thành Phố Hồ Chí Minh

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO TRÌ ĐIỆN, HÀN TIỆN Lương: 8.500.000 Số lượng: 350

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SLU0522026-NT Tỉnh Tây Ninh

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

07/02/2022

Nhà ứng tuyển: TKE022209-NT Tỉnh Đồng Nai

07/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH