Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

01/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121701 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

14/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111766 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

10/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111749 Tỉnh Đăk Lăk

10/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/10/2017

Nhà ứng tuyển: TH101713 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT PHOTOCOPY Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017132 Tỉnh Đăk Lăk

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT PHOTOCOPY Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017132 Tỉnh Đăk Lăk

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

20/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017102 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/10/2017

Nhà ứng tuyển: FPT101707 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

09/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101734 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN CƠ Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

04/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101713 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101707 Huyện Lăk

04/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

25/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917109 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091786 Tỉnh Đăk Lăk

21/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

12/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091741 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

23/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0917121 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG LẮP ĐẶT Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

14/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081753 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ LÀM ĐIỆN Lương: 3.500.000 Số lượng: 5

28/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0717108 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

28/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0717108 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

27/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0717101 Tỉnh Đăk Lăk

27/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỌC VIÊN ĐIỆN LẠNH Lương: 1.500.000 Số lượng: 1

19/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071779 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

19/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071779 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: CĐ071701 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

10/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071732 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

06/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071731 Tỉnh Gia Lai

06/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN LẠNH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

06/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071729 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071710 Tỉnh Bình Dương

03/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HỔ TRỢ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071710 Tỉnh Bình Dương

03/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071710 Tỉnh Bình Dương

03/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617164 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617150 Huyện Ea Kar

29/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH