Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ HÒA TAN Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

19/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112178 Huyện Cư Kuin

19/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG CA VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

16/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112163 Huyện Ea Súp

16/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112159 Huyện Krông Pắc

15/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỨA ĐIỆN LẠNH/ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

27/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092177 Tỉnh Đăk Lăk

27/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ MUA SẮM VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG TÁC KHÁC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: 6.000.000 Số lượng: 15

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: LC051927-NT Tỉnh Bình Dương

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: LC051927-NT Tỉnh Bình Dương

24/05/2019

Đến khi tuyển xong