Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT MÁY TÍNH/ MÁY IN/CAMERA Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722029 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722027 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 25

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622171 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 6

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622112 Huyện Cư Kuin

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ BỘ PHẬN ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622112 Huyện Cư Kuin

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ HOA TAN Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622112 Huyện Cư Kuin

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622084 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN LẠNH/ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

08/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622049 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT BẢO HÀNG Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

30/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522207 Tỉnh Đăk Lăk

30/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522171 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO TRÌ ĐIỆN, HÀN TIỆN Lương: 8.500.000 Số lượng: 350

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SLU0522026-NT Tỉnh Tây Ninh

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ/ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422149 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN (TUYỂN GẤP) Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422103 Tỉnh Đăk Lăk

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422082 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422064 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 500

07/02/2022

Nhà ứng tuyển: TKE022209-NT Tỉnh Đồng Nai

07/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH