Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112093 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN (KỸ SƯ HỆ THỐNG ĐIỆN, KỸ SƯ ĐIỆN TỬ, KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112049 Huyện Buôn Đôn

09/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112045 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112039 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112002 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KĨ THUẬT KHU GAME Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

05/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112030 Huyện Ea Kar

05/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT112011 Huyện Cư Mgar

03/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020171 Huyện Ea Kar

28/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: KG102002 Tỉnh Đăk Lăk

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/10/2020

Nhà ứng tuyển: KG102002 Tỉnh Đăk Lăk

19/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020108 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102083 Tỉnh Đăk Lăk

12/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102058 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN - VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102053 Thị Xã Buôn Hồ

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102007 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102005 Tỉnh Đăk Nông

01/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920170 Tỉnh Đăk Lăk

29/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920153 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920148 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920110 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092020 Tỉnh Đăk Lăk

07/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082081 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082060 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: VN082004 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082011 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072048 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072031 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT072025 Huyện Ea Súp

03/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0620120 Huyện Cư Kuin

18/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/06/2020

Nhà ứng tuyển: SDT062073 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2020

Đến khi tuyển xong