Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẾP CHÍNH Á Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102012 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920106 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092031 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082079 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082077 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ BẾP BÁNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

24/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0720138 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0720136 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/07/2020

Đến khi tuyển xong