Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẦU BẾP Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

13/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041877 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẦU BẾP Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

03/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041817 Huyện Buôn Đôn

03/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẦU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318174 Huyện Buôn Đôn

21/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẦU BẾP CHÍNH, CHẢO, LAGIM Lương: 4.500.000 Số lượng: 03

13/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318113 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NẤU ĂN Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

21/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021822 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẾP CHÍNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

31/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0118100 Tỉnh Đăk Nông

31/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẾP TRƯỞNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

31/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0118100 Tỉnh Đăk Nông

31/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

30/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011896 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP Lương: 2.000.000 Số lượng: 01

29/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011893 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NẤU ĂN Lương: 3.200.000 Số lượng: 02

10/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011849 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP Lương: 3.600.000 Số lượng: 1

08/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111736 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317242 Tỉnh Đăk Nông

28/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHA CHẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

01/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT031715 Tỉnh Đăk Lăk

01/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ LÀM BÁNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021790 Tỉnh Đăk Lăk

10/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH