Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122077 Tỉnh Đăk Lăk

18/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122072 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/01/2022

Nhà ứng tuyển: NHP012203-NT Tỉnh Bình Dương

17/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122064 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122059 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122037 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221160 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221129 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

13/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122165 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO TRÌ KIÊM VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122150 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

01/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122107 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

29/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1121118 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112184 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112159 Huyện Krông Pắc

15/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG DỊCH VỤ SỬA CHỮA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112156 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/11/2021

Nhà ứng tuyển: MK112129-NT Tỉnh Long An

04/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH