Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111931 Tỉnh Quảng Ngãi

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CƠ KHÍ/CÔNG NGHỆ Ô TÔ Lương: 5.000.000 Số lượng: 8

30/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019156 Huyện Ea Súp

30/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019118 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐIỆN, CƠ KHÍ Lương: 7.000.000 Số lượng: 30

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091923 Thành Phố Đà Nẵng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/08/2019

Nhà ứng tuyển: GL081935-NT Tỉnh Long An

26/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CƠ KHÍ SỬA CHỮA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081915 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071996 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ THỦY LỰC Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

30/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519206 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519113 Tỉnh Đăk Nông

15/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

24/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419153 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

24/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0419153 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: FO041914-NT Tỉnh Đồng Nai

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

10/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041961 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐỒNG, THỢ SẮT, THỢ SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: QT031901 Huyện Krông Pắc

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH