Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822092 Tỉnh Đăk Lăk

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822081 Huyện Ea Kar

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH KHAI THÁC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: TKV0822002-NT Tỉnh Đăk Nông

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822050 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ GIÁM SÁT CƠ KHÍ (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822039 Tỉnh Đăk Nông

05/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722003 Tỉnh Đăk Lăk

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ KỸ THUẬT XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722092 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO HÀNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722039 Tỉnh Đăk Nông

07/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722038 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ THI CÔNG QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722024 Tỉnh Đăk Lăk

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHẾ TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622171 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622114 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

20/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622112 Huyện Cư Kuin

20/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY CƠ KHÍ (CHẤN SẮT/CẮT SẮT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622085 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ (SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỪ ĐẤT SÉT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622082 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622068 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT MÁY HÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

30/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522206 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIA CÔNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: BIS0222014-NT Tỉnh Đăk Nông

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

18/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522127 Huyện Krông Pắc

18/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO TRÌ MÁY MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522116 Huyện Cư Kuin

17/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO TRÌ KIÊM VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522105 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522073 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CƠ KHÍ Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

04/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522017 Huyện Cư Mgar

04/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422162 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422141 Huyện Cư Mgar

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 10.000.000 Số lượng: 100

01/04/2022

Nhà ứng tuyển: LLM0422022-NT Tỉnh Khánh Hòa

01/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Lương: 10.000.000 Số lượng: 200

01/04/2022

Nhà ứng tuyển: LLM0422022-NT Tỉnh Khánh Hòa

01/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/11/2021

Nhà ứng tuyển: MK112129-NT Tỉnh Long An

04/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH