Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT – QUẢN LÝ PHÂN XƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020147 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020130 Tỉnh Đăk Nông

22/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102093 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102058 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

07/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102050 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CƠ KHÍ, CƠ KHÍ CHẾ TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: SC092002 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082099 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: VN082004 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CƠ KHÍ, LẮP MÁY, GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ, HÀN, TIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA, HỆ THỐNG ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN DÂN DỤNG.... Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

11/06/2020

Nhà ứng tuyển: LI062012-NT Tỉnh Bình Dương

11/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 12.000.000 Số lượng: 5

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: XT052006 Huyện Ea Súp

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KĨ THUẬT CƠ ĐIỆN Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052064 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: LL022003-NT Tỉnh Long An

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ LẮP ĐẶT ĐIỆN Lương: 4.000.000 Số lượng: 20

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022074 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/08/2019

Nhà ứng tuyển: GL081935-NT Tỉnh Long An

26/08/2019

Đến khi tuyển xong