Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ DÂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122119-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CÁN TÔN, XÀ GỒ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122010-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122010-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022140-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

31/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022110 Tỉnh Đăk Lăk

25/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022097-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

18/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022079-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022066-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022004-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

28/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922119 Tỉnh Đăk Nông

28/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922115 Tỉnh Đăk Nông

27/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922041 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922041 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922031 Huyện Ea H'Leo

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ (TUYỂN GẤP) Lương: 6.000.000 Số lượng: 8

09/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922027 Huyện Cư Kuin

09/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822092 Tỉnh Đăk Lăk

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822081 Huyện Ea Kar

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH KHAI THÁC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: TKV0822002-NT Tỉnh Đăk Nông

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ GIÁM SÁT CƠ KHÍ (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822039 Tỉnh Đăk Nông

05/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ KỸ THUẬT XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722092 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIA CÔNG SỬA CHỮA CƠ KHÍ Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: BIS0222014-NT Tỉnh Đăk Nông

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 10.000.000 Số lượng: 100

01/04/2022

Nhà ứng tuyển: LLM0422022-NT Tỉnh Khánh Hòa

01/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Lương: 10.000.000 Số lượng: 200

01/04/2022

Nhà ứng tuyển: LLM0422022-NT Tỉnh Khánh Hòa

01/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/11/2021

Nhà ứng tuyển: MK112129-NT Tỉnh Long An

04/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH