Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: LIM042111 - NT Tỉnh Bình Dương

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐĂNG KIỂM VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

02/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042111 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ KHÍ CHẾ TẠO, TIỆN, PHAY, BÀO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

01/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042104 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY Lương: 7.000.000 Số lượng: 6

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321174 Tỉnh Đăk Nông

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321173 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321156 Huyện Krông Ana

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG (CƠ KHÍ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321147 Tỉnh Đăk Lăk

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG (CƠ KHÍ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321147 Tỉnh Đăk Lăk

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT XE ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321129 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032187 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022173 Huyện Ea Kar

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CƠ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022167 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/02/2021

Nhà ứng tuyển: SDT022126 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ/BẢO DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: FO122020-NT Tỉnh Đồng Nai

11/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102058 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CƠ KHÍ, LẮP MÁY, GIA CÔNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ, HÀN, TIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA, HỆ THỐNG ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN DÂN DỤNG.... Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

11/06/2020

Nhà ứng tuyển: LI062012-NT Tỉnh Bình Dương

11/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 12.000.000 Số lượng: 5

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: XT052006 Huyện Ea Súp

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KĨ THUẬT CƠ ĐIỆN Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052064 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: LL022003-NT Tỉnh Long An

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ LẮP ĐẶT ĐIỆN Lương: 4.000.000 Số lượng: 20

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022074 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/08/2019

Nhà ứng tuyển: GL081935-NT Tỉnh Long An

26/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH