Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: FO041914-NT Tỉnh Đồng Nai

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

10/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041961 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319154 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐỒNG, THỢ SẮT, THỢ SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: QT031901 Huyện Krông Pắc

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: 4.300.000 Số lượng: 4

27/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219193 Tỉnh Đăk Nông

27/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN TRỰC VẬN HÀNH Lương: 4.300.000 Số lượng: 6

27/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219193 Tỉnh Đăk Nông

27/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219160 Tỉnh Quảng Ngãi

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

12/11/2018

Nhà ứng tuyển: LS111802 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ - KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

01/11/2018

Nhà ứng tuyển: SDT111805 Tỉnh Ninh Thuận

01/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

29/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018168 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG TỔ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101824 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT DỰ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101824 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

03/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101824 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

03/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101824 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101824 Tỉnh Gia Lai

03/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

03/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101824 Tỉnh Gia Lai

03/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG LÒ HƠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: DVN091803 Tỉnh Khánh Hòa

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091841 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

12/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091854 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

12/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091854 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091805 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

28/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818151 Huyện Ea Kar

28/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031834 Huyện Cư Kuin

23/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ KHÍ Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

27/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0618121 Tỉnh Đăk Nông

27/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061860 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061860 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

25/05/2018

Nhà ứng tuyển: BA051813 Huyện Ea Kar

25/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BỒI THƯỜNG XE CƠ GIỚI Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

24/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518157 Tỉnh Đăk Lăk

24/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

24/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418158 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418157 Tỉnh Gia Lai

24/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH