Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Trồng trọt/Bảo vệ thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022053 Huyện Ea Súp

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220123 Tỉnh Đăk Lăk

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT121956 Tỉnh Đăk Lăk

09/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

25/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1119112 Huyện Buôn Đôn

25/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 7.500.000 Số lượng: 10

17/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091973 Tỉnh Đăk Lăk

17/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH