Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Trồng trọt/Bảo vệ thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071871 Huyện Buôn Đôn

16/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

10/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041848 Tỉnh Đăk Lăk

10/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217113 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 10

01/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121707 Tỉnh Đăk Lăk

01/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

16/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111777 Huyện Cư Mgar

16/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/10/2017

Nhà ứng tuyển: DV101703 Tỉnh Gia Lai

06/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 2.000.000 Số lượng: 02

21/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081772 Tỉnh Đăk Lăk

21/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/07/2017

Nhà ứng tuyển: SDT071797 Huyện Ea H'Leo

24/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Lương: 6.000.000 Số lượng: 05

19/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051756 Tỉnh Đăk Lăk

19/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

12/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051780 Tỉnh Đăk Lăk

12/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

08/02/2017

Nhà ứng tuyển: SDT021754 Tỉnh Đăk Lăk

08/02/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH