Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217109 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

06/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121720 Tỉnh Đăk Nông

06/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

27/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117137 Huyện M'Đrăk

27/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN BẢO VỆ RỪNG Lương: 2.800.000 Số lượng: 2

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111759 Huyện Ea Súp

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

09/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111745 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

09/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111744 Huyện Ea Súp

09/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG LÂM Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111717 Huyện Cư Mgar

06/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017126 Tỉnh Đăk Nông

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017126 Tỉnh Đăk Nông

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

18/10/2017

Nhà ứng tuyển: NX101709 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

13/10/2017

Nhà ứng tuyển: PT101706 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101712 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091785 Huyện Lăk

21/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

31/08/2017

Nhà ứng tuyển: NVP081713 Tỉnh Đăk Lăk

31/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

31/08/2017

Nhà ứng tuyển: NVP081713 Tỉnh Đăk Lăk

31/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

14/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081751 Tỉnh Đăk Lăk

14/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

04/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081715 Tỉnh Đăk Nông

04/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617105 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT061780 Tỉnh Đăk Lăk

14/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2017

Nhà ứng tuyển: HC051705 Tỉnh Đăk Lăk

25/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

22/05/2017

Nhà ứng tuyển: VL051703 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

18/05/2017

Nhà ứng tuyển: GR051702 Tỉnh Đăk Lăk

18/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 9.300.000 Số lượng: 50

18/05/2017

Nhà ứng tuyển: GR051702 Tỉnh Đăk Lăk

18/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 03

17/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0517107 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỜI VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 04

11/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051765 Tỉnh Đăk Lăk

11/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ LÂM SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

10/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051756 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

21/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0417122 Tỉnh Đăk Nông

21/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041798 Tỉnh Đăk Lăk

19/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/04/2017

Nhà ứng tuyển: SDT041798 Tỉnh Đăk Lăk

19/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

18/04/2017

Nhà ứng tuyển: QD041707 Tỉnh Đăk Lăk

18/04/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH