Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHẤN VIÊN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/10/2018

Nhà ứng tuyển: DW101803 Tỉnh Đăk Nông

12/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

09/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101856 Tỉnh Đăk Lăk

09/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101853 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101853 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 03

26/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0918166 Tỉnh Đăk Lăk

26/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: DVN091803 Tỉnh Khánh Hòa

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT VÀ KHẢO NGHIỆM MÍA GIỐNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: DVN091803 Tỉnh Khánh Hòa

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NÔNG VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: DVN091803 Tỉnh Khánh Hòa

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP BẢO VỆ THỰC VẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091866 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091845 Thị Xã Buôn Hồ

11/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091815 Huyện Krông Pắc

05/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH PHỤ TRÁCH DỰ ÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081851 Huyện Ea Súp

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081851 Huyện Ea Súp

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

09/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081846 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NGÀNH HÀNG THỦY HẢI SẢN Lương: 3.000.000 Số lượng: 4

23/07/2018

Nhà ứng tuyển: MM071805 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071817 Tỉnh Đăk Lăk

05/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC NÔNG TRƯỜNG Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

15/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061872 Huyện Ea Súp

15/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

02/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051804 Tỉnh Gia Lai

02/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

02/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051804 Tỉnh Gia Lai

02/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, KỸ SƯ BỆNH HỌC Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

23/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418153 Huyện Lăk

23/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

18/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418114 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KĨ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

09/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041835 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

22/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318193 Tỉnh Đăk Nông

22/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

19/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318158 Huyện Krông Bông

19/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

09/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031895 Tỉnh Đăk Nông

09/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẠI DIỆN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 01

09/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031895 Tỉnh Đăk Nông

09/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217109 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

06/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121720 Tỉnh Đăk Nông

06/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

27/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117137 Huyện M'Đrăk

27/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN BẢO VỆ RỪNG Lương: 2.800.000 Số lượng: 2

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111759 Huyện Ea Súp

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH