Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC KHU VỰC Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

22/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012175 Tỉnh Đăk Lăk

22/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

22/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012175 Tỉnh Đăk Lăk

22/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/01/2021

Nhà ứng tuyển: SDT012151 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020188 Tỉnh Đăk Lăk

30/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

29/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020180 Tỉnh Đăk Lăk

29/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1020160 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102062 Huyện Cư Mgar

09/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0920150 Tỉnh Gia Lai

24/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: SDT092085 Huyện Ea Kar

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082087 Tỉnh Đăk Lăk

27/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: SDT082037 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

06/05/2020

Nhà ứng tuyển: SDT052038 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH