Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT - AN NINH KIỂM SOÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621104 Huyện Krông Pắc

15/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT GỖ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

07/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062145 Huyện Ea Kar

07/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ CHĂN NUÔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT052177 Huyện Ea H'Leo

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG LÂM NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT052177 Huyện Ea H'Leo

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NV KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT052170 Huyện Ea Súp

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

05/05/2021

Nhà ứng tuyển: SDT052131 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

20/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0421172 Tỉnh Đăk Lăk

20/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂN NUÔI HEO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0321144 Tỉnh Gia Lai

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032168 Tỉnh Đăk Nông

05/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: SDT032162 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH