Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071817 Tỉnh Đăk Lăk

05/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM ĐỐC NÔNG TRƯỜNG Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

15/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061872 Huyện Ea Súp

15/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

08/05/2018

Nhà ứng tuyển: PNX051802 Tỉnh Đăk Nông

08/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

02/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051804 Tỉnh Gia Lai

02/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

02/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051804 Tỉnh Gia Lai

02/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, KỸ SƯ BỆNH HỌC Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

23/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418153 Huyện Lăk

23/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

18/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418114 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KĨ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

09/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT041835 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

22/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318193 Tỉnh Đăk Nông

22/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

19/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318158 Huyện Krông Bông

19/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

09/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031895 Tỉnh Đăk Nông

09/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẠI DIỆN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 01

09/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT031895 Tỉnh Đăk Nông

09/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1217109 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

06/12/2017

Nhà ứng tuyển: SDT121720 Tỉnh Đăk Nông

06/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

27/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1117137 Huyện M'Đrăk

27/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN BẢO VỆ RỪNG Lương: 2.800.000 Số lượng: 2

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111759 Huyện Ea Súp

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

09/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111745 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

09/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111744 Huyện Ea Súp

09/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG LÂM Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111717 Huyện Cư Mgar

06/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017126 Tỉnh Đăk Nông

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

26/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT1017126 Tỉnh Đăk Nông

26/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

18/10/2017

Nhà ứng tuyển: NX101709 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

13/10/2017

Nhà ứng tuyển: PT101706 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2017

Nhà ứng tuyển: SDT101712 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/10/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091785 Huyện Lăk

21/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

31/08/2017

Nhà ứng tuyển: NVP081713 Tỉnh Đăk Lăk

31/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

31/08/2017

Nhà ứng tuyển: NVP081713 Tỉnh Đăk Lăk

31/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

14/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081751 Tỉnh Đăk Lăk

14/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

04/08/2017

Nhà ứng tuyển: SDT081715 Tỉnh Đăk Nông

04/08/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/06/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0617105 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH