Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT032033 Huyện M'Đrăk

05/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220168 Huyện Cư Mgar

20/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022053 Huyện Ea Súp

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT, SẢN XUẤT Lương: 3.500.000 Số lượng: 4

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: NTS022001 Huyện Krông Ana

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHIÊN DỊCH VIÊN Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022047 Huyện Krông Pắc

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022036 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1219168 Huyện Krông Bông

26/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019148 Tỉnh Đăk Lăk

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN GIA HIỆN TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091965 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081910 Tỉnh Đăk Lăk

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH