Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NGƯỜI LÀM VƯỜN BÁN THỜI GIAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122076 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122059 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KCS NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122059 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRỒNG TRỌT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT012201-NT Tỉnh Quảng Nam

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NV KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

27/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221156 Huyện Ea Súp

27/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN NÔNG LÂM NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1221118 Huyện Ea Súp

20/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122169 Huyện Krông Bông

13/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2021

Nhà ứng tuyển: SDT122133 Tỉnh Đăk Lăk

07/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG LÂM NGHIỆP Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

15/11/2021

Nhà ứng tuyển: SDT112158 Huyện Ea H'Leo

15/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

26/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1021128 Tỉnh Đăk Nông

26/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ LÂM NGHIỆP (TUYỂN GẤP) Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

26/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT1021128 Tỉnh Đăk Nông

26/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH