Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922054 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922009 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822134 Tỉnh Đăk Lăk

24/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TRẢ GÓP XE MÁY/ĐIỆN MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822134 Tỉnh Đăk Lăk

24/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822077 Huyện Ea Kar

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALE Lương: 7.000.000 Số lượng: 15

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722030 Tỉnh Đăk Lăk

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG (BO) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722026 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH