Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522076 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

06/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522044 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522026 Tỉnh Đăk Lăk

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522026 Tỉnh Đăk Lăk

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522026 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

01/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422003 Tỉnh Đăk Lăk

01/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN CAO CẤP Lương: 13.000.000 Số lượng: 20

31/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322228 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

02/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322021 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH