Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220215 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN KHAI THÁC KHÁCH HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220215 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022005 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE TÀI CHÍNH Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

24/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1219142 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO DỊCH VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT121933 Huyện Cư Mgar

05/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT121907 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT031908 Thị Xã Buôn Hồ

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0219156 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH