Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE Lương: 5.000.000 Số lượng: 02

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: ST021801 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021843 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021842 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: 2.800.000 Số lượng: 02

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021839 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG THEO XE Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021839 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 3.500.000 Số lượng: 01

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021838 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021835 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021833 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ MỘC CÔNG NGHIỆP Lương: 8.000.000 Số lượng: 05

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021833 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SƠN PU Lương: 8.000.000 Số lượng: 02

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021833 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021833 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NẤM Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

22/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021832 Tỉnh Gia Lai

22/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 4.500.000 Số lượng: 01

22/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021831 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

22/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021829 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

22/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021828 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI KHẨU TRANG Lương: 3.000.000 Số lượng: 05

22/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021826 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG THEO XE Lương: 3.500.000 Số lượng: 02

22/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021825 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 02

21/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021824 Tỉnh Đăk Lăk

21/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG THEO XE Lương: 3.500.000 Số lượng: 02

21/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021824 Tỉnh Đăk Lăk

21/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

21/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021823 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 2.800.000 Số lượng: 01

21/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021821 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 3.500.000 Số lượng: 01

21/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021820 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

21/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021819 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN - NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

09/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021814 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 20

09/02/2018

Nhà ứng tuyển: ST021801 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

09/02/2018

Nhà ứng tuyển: ST021801 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU PHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

07/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021812 Huyện Ea Kar

07/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

05/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021810 Thị Xã Buôn Hồ

05/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

05/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021809 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

31/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0118100 Tỉnh Đăk Nông

31/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH