Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722031 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NGƯỜI DỌN VỆ SINH (BÁN THỜI GIAN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722028 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NGƯỜI TRÔNG TRẺ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722028 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN AN NINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722027 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NGÀNH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722027 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SOẠN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722027 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ THI CÔNG QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722022 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ THI CÔNG QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722022 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722021 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VỆ SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722020 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722017 Tỉnh Đăk Lăk

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: HCH0722037-NT Thành Phố Hồ Chí Minh

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622064 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722016 Tỉnh Đăk Lăk

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722016 Tỉnh Đăk Lăk

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722016 Tỉnh Đăk Lăk

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BỐC HÀNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722014 Tỉnh Đăk Lăk

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722013 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ QUẢNG CÁO Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722011 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722011 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO CƠ KHÍ Lương: 5.000.000 Số lượng: 15

04/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722010 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722009 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI VÀ GIAO HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722002 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ XE GIAO HÀNG NÔNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522155 Tỉnh Đăk Lăk

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH - CHĂM SÓC EM BÉ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622168 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.300.000 Số lượng: 2

29/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622163 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622160 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ KHO VÀ GIAO NHẬN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622159 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

28/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622158 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT KÍNH XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622157 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH