Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ BẾP FASTFOOD Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102194 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102194 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102191 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE Lương: 5.200.000 Số lượng: 2

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102188 Tỉnh Đăk Lăk

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102187 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN XÂY LẮP ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102183 Tỉnh Đăk Lăk

15/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

15/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102181 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

15/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102180 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

15/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102179 Tỉnh Đăk Lăk

15/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 4

15/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102179 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: 6.000.000 Số lượng: 50

14/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102176 Tỉnh Quảng Nam

14/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

14/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102173 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102170 Tỉnh Đăk Lăk

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102166 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BỐC XẾP Lương: 5.000.000 Số lượng: 6

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102164 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102163 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102162 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ THI CÔNG QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102161 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102161 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102155 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA TI VI (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102155 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102155 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102153 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102152 Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PG Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102151 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TEAMLEADER Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102151 Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALE KÊNH TIÊU DÙNG Lương: 3.800.000 Số lượng: 2

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102143 Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CNC GỖ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102141 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

11/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102139 Tỉnh Đăk Lăk

11/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ HÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

08/10/2021

Nhà ứng tuyển: SDT102137 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH