Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120159 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120154 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120153 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120152 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120151 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (LÀM THỜI VỤ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120150 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM SÓC EM BÉ Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120148 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120146 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120145 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120143 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120142 Tỉnh Đăk Lăk

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120139 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALE Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120134 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120132 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120131 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120129 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120129 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120127 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120126 Tỉnh Đăk Nông

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ VIỆC Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120125 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120123 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120122 Tỉnh Đăk Lăk

23/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALES Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120111 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120118 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120117 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120114 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

20/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120112 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ, GIÁM SÁT, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: TN112004 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: TN112004 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120110 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/11/2020

Đến khi tuyển xong