Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122087 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122087 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122086 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BỐC VÁC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122085 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ BÁN THỜI GIAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122084 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122083 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

19/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122082 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122078 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC NGỌT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122073 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122071 Huyện Ea Kar

17/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122071 Huyện Ea Kar

17/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122054 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122063 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ BÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122063 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

14/01/2022

Nhà ứng tuyển: NHP012203-NT Tỉnh Bình Dương

14/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ LẮP RÁP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122060 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ NHÀ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122045 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

13/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122056 Tỉnh Đăk Lăk

13/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT BỒN NƯỚC INOX Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122055 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN RỬA CHÉN BÁT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122048 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122047 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ XE GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122047 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122049 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122049 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122041 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Lương: 8.000.000 Số lượng: 200

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: ONP012202-NT Tỉnh Đồng Nai

10/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ NGHỆ MỘC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122033 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122032 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122026 Tỉnh Đăk Nông

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/01/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0122024 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH