Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ QUÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621131 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621129 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALES Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621124 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO GAS Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621122 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA XE GẮN MÁY Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621121 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ NHÔM KÍNH Lương: 6.100.000 Số lượng: 10

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621119 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ KHO Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621118 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621113 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ CĂNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621111 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

16/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621110 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TIÊU DÙNG CÁ NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621107 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN CHẾ BIẾN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621104 Huyện Krông Pắc

15/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN XÂY LẮP ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621103 Tỉnh Đăk Lăk

15/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT0621100 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062199 Huyện Krông Pắc

15/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ÉP VÁN GỖ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062197 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHOTOSHOP Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062197 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ MỘC (TUYỂN GẤP) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062196 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP Lương: 6.400.000 Số lượng: 5

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062195 Tỉnh Tây Ninh

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LÁI XE BEN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062110 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062193 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ GỖ CÔNG NGHIỆP VÀ CỬA XINGFA Lương: 9.000.000 Số lượng: 5

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062190 Huyện Krông Pắc

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MEDIA Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062164 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VIẾT CONTENT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062164 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN LẮP RÁP, GIA CÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062187 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.600.000 Số lượng: 8

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062184 Thị Xã Buôn Hồ

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062183 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ QUẢNG CÁO Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062183 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062183 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: SDT062182 Thị Xã Buôn Hồ

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH