Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 2.000.000 Số lượng: 1

22/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011982 Thành Phố Hồ Chí Minh

22/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM EM BÉ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011981 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011977 Tỉnh Đăk Lăk

21/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

18/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011971 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

18/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011971 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

17/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011970 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÔNG EM BÉ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011969 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NGƯỜI CHĂM EM BÉ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

17/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011968 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 1.500.000 Số lượng: 1

15/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011963 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

15/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011960 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÉ MÁY BAY Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

15/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011959 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NGƯỜI CHĂM EM BÉ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

15/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011957 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

15/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011956 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

14/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011955 Tỉnh Đăk Lăk

14/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NGƯỜI CHĂM EM BÉ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

14/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011954 Tỉnh Đăk Lăk

14/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011952 Tỉnh Đăk Lăk

14/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011952 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN HÁI CHANH LEO Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

14/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011950 Tỉnh Đăk Nông

14/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 4.500.000 Số lượng: 3

11/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011949 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

11/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011948 Tỉnh Đăk Nông

11/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

11/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011938 Huyện Cư Kuin

11/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011944 Tỉnh Đăk Lăk

10/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

10/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011943 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011942 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ GỖ CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011940 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO HÀNG THEO XE Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

10/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011939 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA XE KHÁCH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

08/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011935 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 6

08/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011934 Tỉnh Đăk Lăk

08/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 3.150.000 Số lượng: 2

08/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011933 Huyện Cư Kuin

08/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

08/01/2019

Nhà ứng tuyển: SDT011930 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH