Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

18/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518113 Huyện Cư Mgar

18/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ THI CÔNG QUẢNG CÁO Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

18/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051827 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO HÀNG THEO XE Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

18/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518110 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN AN NINH Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

18/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518109 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

18/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518108 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

18/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518106 Tỉnh Đăk Lăk

18/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ NHÔM KÍNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

17/05/2018

Nhà ứng tuyển: VP051805 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN RỬA XE Lương: 4.000.000 Số lượng: 05

17/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518105 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN CƠ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

17/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518103 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 4.500.000 Số lượng: 01

17/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518102 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THIẾT KẾ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0518101 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN DỌN PHÒNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

16/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051899 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

16/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051897 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

15/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051822 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 20

15/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051896 Tỉnh Đăk Lăk

15/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

15/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051895 Tỉnh Đăk Lăk

15/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

15/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051894 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐẦU BẾP Lương: 3.300.000 Số lượng: 2

15/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051893 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 4.500.000 Số lượng: 3

15/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051890 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 05

14/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051826 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

14/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051888 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

14/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051887 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO GAS Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

14/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051878 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẤM HUYỆT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 29

11/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051882 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ XE Lương: 3.000.000 Số lượng: 01

11/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051881 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.200.000 Số lượng: 01

11/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051879 Tỉnh Đăk Lăk

11/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 01

11/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051879 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO VÀ TIẾP THỊ GAS Lương: 3.000.000 Số lượng: 02

11/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051878 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

11/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051877 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 4.200.000 Số lượng: 10

11/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051876 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH