Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081879 Tỉnh Đăk Lăk

14/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO HÀNG VÀ LẮP RÁP GỖ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081878 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA GỖ VÀ SƠN PU Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081878 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: 4.500.000 Số lượng: 6

14/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081877 Huyện Ea Kar

14/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081876 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081875 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: 4.500.000 Số lượng: 15

13/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081874 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

13/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081873 Tỉnh Đăk Lăk

13/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

13/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081871 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

13/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081869 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

13/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081867 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

13/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081866 Huyện Krông Buk

13/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BƯU TÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081864 Huyện Ea Kar

13/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI Lương: 3.800.000 Số lượng: 02

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061851 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIAO HÀNG THEO XE Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081862 Tỉnh Đăk Lăk

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081860 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 2.500.000 Số lượng: 2

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081859 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 2.500.000 Số lượng: 2

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081859 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081858 Tỉnh Đăk Lăk

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC DA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081857 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.050.000 Số lượng: 1

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081856 Tỉnh Đăk Lăk

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081853 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081853 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081853 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081853 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THANH TRA CÔNG TY Lương: 4.000.000 Số lượng: 01

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081839 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081852 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 3.400.000 Số lượng: 2

09/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081850 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ VIỆC-BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081849 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG-GIAO HÀNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

09/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081848 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH