Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 6

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018112 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM EM BÉ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018111 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 1.800.000 Số lượng: 1

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018108 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 15

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018107 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018106 Tỉnh Đăk Lăk

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.050.000 Số lượng: 1

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018105 Tỉnh Đăk Lăk

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018104 Tỉnh Đăk Lăk

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỌC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: TT101805 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: 6.000.000 Số lượng: 30

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: TT101805 Tỉnh Đăk Lăk

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ NHÔM KÍNH Lương: 4.000.000 Số lượng: 5

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101801 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 3

17/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018101 Huyện M'Đrăk

17/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

16/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT1018100 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN AN NINH Lương: 3.200.000 Số lượng: 2

16/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101899 Huyện Ea Kar

16/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.200.000 Số lượng: 5

16/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101899 Huyện Ea Kar

16/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

16/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101897 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

16/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101896 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101893 Tỉnh Bình Dương

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG-PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: 2.500.000 Số lượng: 5

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101892 Tỉnh Đăk Nông

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TƯ VẤN VIÊN Lương: 2.500.000 Số lượng: 5

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101892 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 2.000.000 Số lượng: 2

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101891 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤ HỒ Lương: 10.000.000 Số lượng: 8

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101889 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG BẰNG XE MÁY Lương: 3.300.000 Số lượng: 3

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101888 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101887 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO + GIAO HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101885 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101884 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC NHÀ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101883 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BỐC XẾP Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101882 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

12/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101881 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN VÉ MÁY BAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101878 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

11/10/2018

Nhà ứng tuyển: SDT101876 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH