Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1222015 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NẤM Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1222012 Huyện Cư Mgar

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ MAY Lương: 5.500.000 Số lượng: 10

02/12/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1222008 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

01/12/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1222004-TT Tỉnh Đăk Lăk

01/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122049 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122150 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH/CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122149 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122146 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122145-TT Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122143 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122143 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122143 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HUẤN LUẬN VIÊN VÀ CHĂM SÓC NGỰA Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122143 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122144 Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122144 Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỒ BƠI Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122143 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122144 Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122141 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN TRANG TRẠI Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122140 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN RỬA XE (TUYỂN GẤP) Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122139-TT Tỉnh Đăk Lăk

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NGƯỜI LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122137-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

26/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122125-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ SỬA CHỮA XE GẮN MÁY Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122125-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

24/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC VƯỜN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122122 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐỘI UAV (MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI) Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122121-TT Tỉnh Đăk Lăk

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122120-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

23/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122124-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

23/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHAN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122111-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122107-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122107-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH