Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TELESALE Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1220109 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120158 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BÁC SỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/11/2020

Nhà ứng tuyển: SDT1120158 Thành phố Buôn Ma Thuột

25/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: SDT102013 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH