Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN CHĂM CỨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522123 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522088 Thành phố Buôn Ma Thuột

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRỊ LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422122 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

14/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422111 Tỉnh Đăk Lăk

14/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH