Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2018

Nhà ứng tuyển: SDT071813 Huyện Ea Kar

04/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ NHÀ NGHỈ Lương: 3.000.000 Số lượng: 2

18/06/2018

Nhà ứng tuyển: SDT061877 Thành phố Buôn Ma Thuột

18/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/05/2018

Nhà ứng tuyển: SDT051802 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

21/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318174 Huyện Buôn Đôn

21/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0318131 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/03/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

23/02/2018

Nhà ứng tuyển: SDT021844 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/02/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

30/01/2018

Nhà ứng tuyển: SDT011896 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/01/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/12/2017

Nhà ứng tuyển: TL121708 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/12/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091782 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TỔ TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091716 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/09/2017

Nhà ứng tuyển: SDT091716 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/07/2017

Nhà ứng tuyển: CĐ071701 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/07/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN LÝ Lương: 6.000.000 Số lượng: 01

18/05/2017

Nhà ứng tuyển: SDT051775 Tỉnh Đăk Lăk

18/05/2017

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH