Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101997 Tỉnh Khánh Hòa

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TỔ TRƯỞNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091958 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061923 Huyện M'Đrăk

05/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN LỄ TÂN SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061923 Huyện M'Đrăk

05/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG NHÓM SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061923 Huyện M'Đrăk

05/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN F&B Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061923 Huyện M'Đrăk

05/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061923 Huyện M'Đrăk

05/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061923 Huyện M'Đrăk

05/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TỔ TRƯỞNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

02/04/2019

Nhà ứng tuyển: SDT041917 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH