Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kho vận/Vật tư

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬT TƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422083 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522104 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KHO CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

04/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522004 Tỉnh Đăk Lăk

04/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ KHO Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: VTC0422023-NT Tỉnh Đăk Nông

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: VTC0422023-NT Tỉnh Đăk Nông

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

18/04/2022

Nhà ứng tuyển: VTC0422023-NT Tỉnh Đăk Nông

18/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỦ KHO Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

30/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322214 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TIẾP NHẬN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/03/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0322057 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH