Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tin học/Kỹ thuật viên tin học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

29/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319235 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN HỌA VIÊN KIẾN TRÚC Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/03/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0319234 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/09/2018

Nhà ứng tuyển: SDT091848 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

29/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0818155 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

15/08/2018

Nhà ứng tuyển: SDT081886 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

26/04/2018

Nhà ứng tuyển: SDT0418173 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/04/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH