Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822090 Tỉnh Đăk Lăk

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822078 Huyện Ea Kar

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

09/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822056 Tỉnh Đăk Lăk

09/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822052 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822048 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ PHỤ ĐIỆN NƯỚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822048 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822048 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐIỆN NƯỚC Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822016 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN DÂN DỤNG/ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822016 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN/ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822004 Thành phố Buôn Ma Thuột

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỆN NƯỚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822001 Huyện M'Đrăk

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722139 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722113 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722106 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO TRÌ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

19/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722128 Tỉnh Đăk Lăk

19/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN NƯỚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722048 Thành phố Buôn Ma Thuột

08/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0622088 Tỉnh Đăk Lăk

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522032 Huyện Buôn Đôn

31/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN KỸ THUẬT - BẢO TRÌ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522163 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TÒA NHÀ Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522163 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO TRÌ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522056 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522019 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐIỆN Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

04/05/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0522017 Huyện Cư Mgar

04/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN/ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/04/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0422163 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: 9.000.000 Số lượng: 100

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: KTMD0222017 Tỉnh Bình Phước

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỰC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: BIS0222014-NT Tỉnh Đăk Nông

11/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NV QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐIỆN/BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ/GIA CÔNG CƠ KHÍ Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: BIS0222014-NT Tỉnh Đăk Nông

11/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN VẬN HÀNH PHÒNG ĐIỀU HÀNH Lương: 6.500.000 Số lượng: 5

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: BIS0222014-NT Tỉnh Đăk Nông

11/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ - ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: THA012201-NT Tỉnh Quảng Nam

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH