Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KĨ THUẬT ĐIỆN - CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

27/03/2020

Nhà ứng tuyển: FMS032008-NT Tỉnh Đồng Nai

27/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0320113 Tỉnh Đăk Lăk

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

05/03/2020

Nhà ứng tuyển: SDT032025 Thành phố Buôn Ma Thuột

05/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220168 Huyện Cư Mgar

20/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220158 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220132 Thành phố Buôn Ma Thuột

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220119 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT0220114 Huyện Buôn Đôn

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022029 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: SDT022021 Thành phố Buôn Ma Thuột

04/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: SDT012019 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

24/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1219139 Thành phố Buôn Ma Thuột

24/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

20/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1219127 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1219123 Tỉnh Đăk Lăk

20/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

11/12/2019

Nhà ứng tuyển: SDT121971 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1119124 Thành phố Buôn Ma Thuột

26/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

26/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1119122 Tỉnh Đăk Nông

26/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BAN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111917 Tỉnh Đăk Nông

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

31/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019159 Tỉnh Đăk Nông

31/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN NƯỚC Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

30/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019154 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019118 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: 4.500.000 Số lượng: 3

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101972 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101922 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091985 Tỉnh Đăk Lăk

18/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091975 Huyện Cư Mgar

17/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619188 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619131 Thị Xã Buôn Hồ

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

15/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519113 Tỉnh Đăk Nông

15/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

07/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT051954 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH