Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BAN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: SDT111917 Tỉnh Đăk Nông

04/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

31/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019159 Tỉnh Đăk Nông

31/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN NƯỚC Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

30/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019154 Thành phố Buôn Ma Thuột

30/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/10/2019

Nhà ứng tuyển: VN101906 Tỉnh Đăk Nông

23/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT1019118 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101981 Thành phố Buôn Ma Thuột

15/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: 4.500.000 Số lượng: 3

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101972 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/10/2019

Nhà ứng tuyển: SDT101922 Thành phố Buôn Ma Thuột

03/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

27/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0919136 Thành phố Buôn Ma Thuột

27/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091992 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091985 Tỉnh Đăk Lăk

18/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091975 Huyện Cư Mgar

17/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 5.500.000 Số lượng: 4

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: SDT091968 Thành phố Buôn Ma Thuột

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ LÀM ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0819115 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN DÂN DỤNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081909 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: SDT081904 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719143 Thành phố Buôn Ma Thuột

23/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

22/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719133 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

22/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719131 Thành phố Buôn Ma Thuột

22/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

19/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0719125 Thành phố Buôn Ma Thuột

19/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071952 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: SDT071948 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619188 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0619131 Thị Xã Buôn Hồ

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN TRÌNH DIỄN SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061987 Thành phố Buôn Ma Thuột

14/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: SDT061948 Thành phố Buôn Ma Thuột

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

31/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519210 Thành phố Buôn Ma Thuột

31/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

23/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519157 Tỉnh Đăk Lăk

23/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

21/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519137 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐIỆN Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

17/05/2019

Nhà ứng tuyển: SDT0519124 Tỉnh Đăk Lăk

17/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH