Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122145-TT Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122145-TT Tỉnh Đăk Lăk

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122105-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

18/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122077 Tỉnh Đăk Nông

18/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122068-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT MÁY HÀN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

16/11/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1122065-TT Tỉnh Đăk Lăk

16/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022096-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

20/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022047-TT Tỉnh Đăk Lăk

20/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT TÒA NHÀ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/10/2022

Nhà ứng tuyển: SDT1022081-TT Thành phố Buôn Ma Thuột

18/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922078 Huyện Lăk

21/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ TIỆN, CƠ ĐIỆN (TUYỂN GẤP) Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922041 Thành phố Buôn Ma Thuột

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

06/09/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0922015 Tỉnh Đăk Lăk

06/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822146 Huyện Buôn Đôn

26/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

26/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822145 Huyện Krông Pắc

26/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822090 Tỉnh Đăk Lăk

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822078 Huyện Ea Kar

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

09/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822056 Tỉnh Đăk Lăk

09/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822052 Thành phố Buôn Ma Thuột

09/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN ĐIỆN NƯỚC Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822016 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT ĐIỆN DÂN DỤNG/ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822016 Thành phố Buôn Ma Thuột

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN ĐIỆN NƯỚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0822001 Huyện M'Đrăk

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722139 Thành phố Buôn Ma Thuột

28/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722113 Thành phố Buôn Ma Thuột

21/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: SDT0722106 Thành phố Buôn Ma Thuột

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Lương: 9.000.000 Số lượng: 100

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: KTMD0222017 Tỉnh Bình Phước

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRỰC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: BIS0222014-NT Tỉnh Đăk Nông

11/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NV QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐIỆN/BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ/GIA CÔNG CƠ KHÍ Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: BIS0222014-NT Tỉnh Đăk Nông

11/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN VẬN HÀNH PHÒNG ĐIỀU HÀNH Lương: 6.500.000 Số lượng: 5

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: BIS0222014-NT Tỉnh Đăk Nông

11/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ - ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: THA012201-NT Tỉnh Quảng Nam

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH