Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN THƯ - LƯU TRỮ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092191 Thành phố Buôn Ma Thuột

29/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHỈNH LÝ TÀI LIỆU Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

17/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092140 Tỉnh Đăk Lăk

17/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

17/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092140 Tỉnh Đăk Lăk

17/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN THƯ LƯU TRỮ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/09/2021

Nhà ứng tuyển: SDT092101 Thành phố Buôn Ma Thuột

06/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CHUYÊN VIÊN VĂN THƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: SDT042142 Thành phố Buôn Ma Thuột

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH