Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN VĂN THƯ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

13/11/2017

Nhà ứng tuyển: SDT111759 Huyện Ea Súp

13/11/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN VĂN THƯ Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

22/03/2017

Nhà ứng tuyển: SDT0317182 Tỉnh Đăk Lăk

22/03/2017

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CHỈNH LÝ TÀI LIỆU Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

06/12/2016

Nhà ứng tuyển: SDT121620 Tỉnh Đăk Lăk

06/12/2016

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH